Bagley tilbake til Animalia

Siden 2008 har Marlene Furnes Bagley vært KLFs hovedkontakt for fjørfe. Hun går nå tilbake til Animalia.

Før hun kom til KLF hadde hun vært ansatt som fagkonsulent i Fagsenteret for fjørfe, som rett før hun sluttet der ble fusjonert med Fagsenteret for kjøtt og ble hetende  Animalia. Før det var hun konsulent i Norsk Fjørfelag, og før det igjen gikk hun ut som sivilagronom fra husdyrlinja på Norges Landbrukshøgskole.

Søk på stillingen som nå blir ledig i KLF her.

Trekker frem kompetanse
Bagley begynner i Animalia 1. mai.
- Jeg kan nå se tilbake på fem givende år i KLF. Jeg har satt stor pris på å få jobbe så tett på medlemsbedriftene på fjørfesiden og deres underleverandører. Skal jeg trekke fram ett ord eller tema som beskriver tiden min i KLF så er det arbeidet med kompetanse, sier Bagley.

På eggsiden har det vært gjennomført en stor og krevende omstilling til nye driftsformer, siden de tradisjonelle høneburene ble forbudt fra 1.1. 2012. 

- De nye driftssystemene krever mer av bonden, særlig kompetanse om dyras atferd er avgjørende for å sikre både god dyrevelferd og gode driftsresultater, sier Fagsjefen som har brukt mye av tiden sin i norske hønehus, som rådgiver for nye eggprodusenter og for eggprodusenter som har gått over til frittgående produksjon.

Profesjonalitet i produsentleddet
Hun kan fortelle at det også på kyllingsiden har skjedd en rivende utvikling, med stor markedsvekst og nyetablering av kyllingprodusenter.

- Også her har kompetanse vært et viktig stikkord, med Kompetanseskole slaktekylling som obligatorisk opplæring og utvikling for alle kyllingprodusenter, nye som etablerte, sier hun. Siden 2005 har KLF arrangert åtte slike kursopplegg med fire dagers varighet.

Profesjonalitet og kompetanse i produsentleddet blir ikke mindre viktig i årene som kommer, spår Bagley. Hun forteller om store investeringer hos KLFs medlemsbedrifter på fjørfesida, og mener de står godt rustet for fremtiden.

Fortsatt tett på fjørfe
– Men uten å sikre produktkvalitet, dyrevelferd og effektiv drift i produsentleddet kommer man ingen vei. Rådgivning og oppfølging av egg- og kyllingprodusentene er derfor viktigere enn noen gang, avslutter Bagley, som gleder seg til fortsatt å få følge fjørfenæringen tett gjennom sin nye stilling som spesialrådgiver fjørfe i Animalia, som er felles kompetansesenter for norsk husdyrproduksjon, egg- og kjøttindustri.

Flere saker