Bedre julesalg, men folk velger billigere

Julesalget i kroner og øre synes å være bedre i år enn i fjor for bransjens bedrifter. Det går fram av en kartlegging bransjebladet har foretatt blant et utvalg kjøttbedrifter… Les mer

Julesalget i kroner og øre synes å være bedre i år enn i fjor for bransjens bedrifter. Det går fram av en kartlegging bransjebladet har foretatt blant et utvalg kjøttbedrifter over hele landet.

Av Per A. Sleipnes

Vi ba bedriftene om svar på tre konkrete spørsmål knyttet til salget i de viktige månedene november og desember. Rundt halvparten av de drøyt 40 bedriftene som ble spurt, responderte på våre spørsmål og halvparten av disse igjen rapporterte om salgsøkning de siste ukene, sammenlignet med samme periode i fjor. Kun fem av bedriftene har opplevd nedgang i salget, mens fire bedrifter forteller om uendret salg i november og desember.

KLF-STUDIO INVITERER MEDELEMMENE: Forbrukernes planer for kjøttmat i desember
Tirsdag, 13. Desember 2022 - kl. 12:00-12:45 på Teams

50 prosent av omsetningen
Og det er tydelig at årets to siste måneder er viktige for kjøttbransjens bedrifter med hensyn til omsetning. På spørsmål om hvor stor andel av totalsalget for året som finner sted i november og desember, svarer mer enn 61 prosent av bedriftene at dette salget utgjør mellom 20 og 40 prosent av årsomsetningen.

To av de 18 respondentene fastslo at dette salget står for så mye som rundt halvparten av årsomsetningen.

Rimeligere alternativer
Vi ville også vite om det var produkter somhar vist en negativ trend med hensyn til salg og etterspørsel i årets to siste måneder. Flere av bedriftene svarte at produkter på det høyeste prisnivået selger betydelig mindre, mens det motsatte er tilfelle for rimeligere kjøttprodukter. Det er med andre ord tydelig at folk – også med tanke på julen – er på søk etter rimeligere alternativer når de handler inn kjøttvarer som f.eks. pålegg og middag.

Mye tyder ellers på at julesalget har startet noe tidligere i år sammenlignet med tidligere år. Hva dette skyldes er ikke enkelt å fastslå. Pandemisituasjonen de siste par årene kan ha hatt en viss effekt i så måte.

Mer via kampanjer
En av bedriftene forteller om generelt svært godt salg de siste ukene og at mer varer går ut via kampanjer t il dagligvaresegmentet. To andre bedrifter melder om radikalt mindre interesse for typiske juleprodukter som fenalår og lammerull. Dette er bedrifter som tradisjonelt har hatt solid omsetning på denne type produkter.

Men det er altså betydelig optimisme å spore blant de bedriftene vi har hatt kontakt med i denne spørrerunden. Og flere av de som har respondert på undersøkelsen, synes også å ha framtidstro med tanke på 2023.

I neste års første utgave av bransjebladet vil vi som vanlig lodde stemningen blant toneangivende bedrifter med hensyn til nettopp framtiden for kjøttbransjen.

Siste saker