Bedre velferd i plukkeprosessen

Animalia utvikler kurs og opplæringsmateriell som gjør både plukkere og dyrebilsjåfører bedre rustet til å gjøreen jobb som ivaretar velferden for fjørfe de skal håndtere. Av Tora Saltnes, Animalia Prosjektet… Les mer

Animalia utvikler kurs og opplæringsmateriell som gjør både plukkere og dyrebilsjåfører bedre rustet til å gjøre
en jobb som ivaretar velferden for fjørfe de skal håndtere.

Av Tora Saltnes, Animalia

Prosjektet «Skader og transportdødelighet hos slaktekylling» avdekket plukkeskader hos 25 prosent av de transportdøde dyrene. Når slaktekyllingene skal slaktes, må de plukkes opp fra gulvet, plasseres i transportcontainere og transporteres til slakteriene.

Dette er i stor grad en manuell prosess i dag, selv om et par slakterier i tillegg bruker maskiner. De fleste verpehønene som skal avlives etter endt produksjonsperiode må også plukkes for å bæres ut i containere hvor de blir eksponert for gass.

Vil minimere skaderisikoen

— For å oppnå best mulig dyrevelferd i denne prosessen, trenger plukkerne kunnskap om dyrene de skal håndtere. Dette inkluderer fuglenes behov, anatomi, fysiologi og reaksjoner på stress. Plukkerne trenger kunnskap om skader som kan oppstå ved håndtering slik at de kan være bevisste på hvordan de løfter og bærer ulike arter nettopp for å minimere risikoen for skader, sier spesialveterinær Käthe Kittelsen i Animalia.

Hun understreker også at en viktig faktor er samhandlingen mellom plukkelagsledere og sjåfører.

– Dyrebilsjåførene skal ha kunnskap om transport av fjørfe slik at dyrene ikke blir skadet eller utsatt for unødig lidelse. Sjåførene skal også kjenne til fuglenes anatomi, fysiologi, behov og reaksjoner på stress ved håndtering, sier hun.

Tilpasset opplæring og materiell

Animalia har i løpet av det siste året jobbet med å utvikle et kursopplegg med e-læringskurs, fysiske samlinger, animasjoner og annet opplæringsmateriell for å sikre dyrenes velferd under plukking og transport. Kurstilbudet retter seg inn mot både plukkelagsledere, plukkere og dyrebilsjåfører.

– Det har vært viktig å tilpasse opplæringen til personell med ulik språkbakgrunn. Derfor har vi fått laget animasjoner med et enkelt uttrykk og som ikke er språkavhengig. Animasjonene tar for seg plukkemetode, dyrehåndtering og korrekt avliving av syke og skadde dyr, forteller Kittelsen.

Du finner animasjonene i en samlet versjon i Youtube-kanalen eller ved å søke på «plukking av fjørfe».

Siste saker