Bedring for gris, men verre for egg

Bedring for gris, men verre for egg Svinemarkedet her i landet nærmer seg balanse, mens overskuddet i eggnæringen fortsatt er stort. Det viser Norturas nye 2019-prognose. I svinemarkedet forventes en… Les mer

Bedring for gris, men verre for egg

Svinemarkedet her i landet nærmer seg balanse, mens overskuddet i eggnæringen fortsatt er stort. Det viser Norturas nye 2019-prognose.

I svinemarkedet forventes en ytterligere bedring i markedssituasjonen for gris. Et underskudd på 2000 tonn i 2019 blir betegnet det som «et nødvendig underskudd».

– Underskuddet er helt nødvendig når vi mister eksportmuligheten i 2020. Vi er svært fornøyd med at det nå går i riktig retning. Uttaket av målpris ligger nå under med 1,15 kr/kg. Prognosen slik vi ser det nå, gir oss grunnlag for å øke prisen på gris med 50 øre/kg fra 1. juli, sier direktør for Totalmarked kjøtt og egg, Ole Nikolai Skulberg.

Økt effektivitet

Nortura Totalmarked forventer en reduksjon i produksjonen på nær seks prosent sammenlignet med 2018, basert på en nedgang i solgte sæd-doser på ni prosent. Samtidig forventer Nortura en fortsatt økning i effektiviteten. Engrossalget av helt slakt, forventes å falle med om lag én prosent sammenlignet med 2018.

Lenge var situasjonen den motsatte: Sterk overproduksjon i svinenæringa. I seinere tid har situasjonen snudd. Årsaken er både at bønder har nedjustert sin produksjon, samt at bønder er kjøpt ut av næringa. For å få bukt med overproduksjonen, ble svinebønder før jul bedt om å være med på en utkjøpsordning mot omstillingsbidrag. Bidraget kan inntektsføres skattemessig over sju år.

Egg vanskelig

I eggmarkedet står det dårligere til. Overproduksjonen har skutt fart på kort tid, og Norturas siste 2019-prognose pr. mai viser et fortsatt overskudd på 1700 tonn egg i år. Overskuddet er riktignok noe redusert siden forrige prognose. Det skyldes et noe høyere salg og en liten reduksjon i tilførsler.

Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting av verpehøns tilsvarende 1000 tonn egg i 2019. Markedsregulator har nå gått ut til produsentene med tilbud om førtidsslakting. Det er primært egg fra miljøinnredning som skal tas ut, som et bidrag til å redusere overskuddet.

– Det store overskuddet av egg viser helt klart at det ikke finnes rom for nyetablering innenfor eggsektoren. I tillegg ser vi at etterspørselen etter egg fra miljøinnredning er lav. Det vil om kort tid ikke være særlig rom for egg fra miljøinnredning, sier Skulberg.

Lite underskudd av sau

Prognosen for sau og lam viser at det fortsatt ligger an til et underskudd på 700 tonn i 2019, etter at importkvotene er tatt inn. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag seks prosent sammenlignet med 2018.

I storfemarkedet, venter Nortura et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3200 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 200 tonn større underskudd enn i forrige prognose.

I storfemarkedet, venter Nortura Totalmarked et underskudd av storfekjøtt i 2019 på om lag 3200 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 200 tonn større underskudd enn i forrige prognose.

Siste saker