Bedring i markedet for sauekjøtt

Bedring i markedet for sauekjøtt På grunn av eksport og godt salg, er markedssituasjonen på sau i positiv endring. Reguleringslagret er tomt for sauekjøtt. For lam er situasjonen fortsatt vanskelig… Les mer

Bedring i markedet for sauekjøtt

På grunn av eksport og godt salg, er markedssituasjonen på sau i positiv endring.

Reguleringslagret er tomt for sauekjøtt. For lam er situasjonen fortsatt vanskelig i og med at det ligger betydelige mengder på lager ved inngangen til sesongen.

Prisløypa for sau inkludert effektivitetstilskudd og endringer i omsetningsavgift og grunntilskudd blir da slik denne sesongen, den viser at det er lønnsomt å levere sau før 31. august eller mellom 19. oktober og 9. november.

Siste saker