Begrensninger i forsyningsplikten for egg skader private eggpakkerier

Begrensninger i forsyningsplikten for egg skader private eggpakkerier Landets uavhengige eggpakkerier risikerer klart svekkede konkurransevilkår i forhold til Nortura etter at forsyningsplikten for egg fra nettopp Nortura nå kan bli… Les mer

Begrensninger i forsyningsplikten for egg skader private eggpakkerier

Landets uavhengige eggpakkerier risikerer klart svekkede konkurransevilkår i forhold til Nortura etter at forsyningsplikten for egg fra nettopp Nortura nå kan bli begrenset.

Av Per A. Sleipnes

Landbruks- og matdepartementet (LMD) sendte nylig ut et høringsnotat om en endringer i forskrift om markedsregulering. Der foreslås det begrensninger i forsyningsplikten som markedsregulator Nortura har til de uavhengige eggpakkeriene.

500 tonn

– Ut fra fordelingen av norsk produksjon mellom markedsaktørene i eggsektoren, foreslår departementet en årlig begrensing i kvantumet som kan kreves med grunnlag i forsyningsplikten på 500 tonn egg pr. år for uavhengige aktører. For forsyninger ut over 500 tonn, foreslår departementet at det stilles krav om leveranser fra egne leverandører. Forsyningsplikten for dette kvantum foreslås satt til inntil 30 prosent av innveid eggmengde fra egne leverandører foregående år, heter det i høringsnotatet.

Klar taper

Men høringsnotatet blir ikke tatt godt imot i den frittstående del av eggbransjen. Den Stolte Hane (DSH), som de siste årene har utfordret samvirkets tradisjonelle «egg- og kyllingmonopol» her i landet, vil framstå som en klar taper om forslaget går gjennom. DSH har maktet å konkurrere med samvirket nettopp på grunn av den forsyningsplikten som LMD nå ønsker å begrense.

Låst til Nortura

– Det som har muliggjort vårt initiativ opp mot kjedene, var forsyningsplikten hos markedsregulator. Nå ønsker markedsregulator å stramme inn og sikre seg mot at DSH kan gjøre lignende framstøt i fremtiden. Det kan ikke være i konkurransetilsynets interesse at en slik endring gjennomføres. Det må også være på tvers av kjedenes interesser at konkurransen begrenses ved at ingen store posisjoner kan flyttes bort fra Nortura. Med andre ord: Norturas andel på 70 prosent av markedet sikres. Vi opplever dette som det motsatte av sunn konkurranse med flere tilbydere, fastslår adm. direktør i DSH, Fredrik Strømmen.

Tenk bærekraft

Det betyr vel at dere må etablere nye produsenter for å holde tritt i konkurransen?

– Ja, med en begrensing i forsyningsplikten, må DSH etablere nye egne produsenter dersom vi ønsker å konkurrere og vokse. Men er det en ansvarlig og optimal løsning for samfunnet? Neppe. Vi har allerede et stort overskudd av egg i markedet og det å øke tallet på produsenter er totalt sett en dårlig løsning ved at prispresset blir høyere. Forslaget fra LMD er med andre ord til fordel for Nortura og ikke til fordel for eggprodusentene – snarere tvert imot. La oss tenke bærekraft og utnytte ressursene optimalt til beste for hele verdikjeden, oppfordrer Strømmen.

– Dårlig løsning

LMD hevder at de foreslåtte begrensningene i kvantumet som kan kreves med grunnlag i forsyningsplikten, vil kunne legge til rette for nyetablering av eggpakkerier, samtidig som de gir vekstmuligheter for både nye og eksisterende aktører. Denne analysen «kjøpes» ikke av KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen.

– Begrensningen som eventuelt innføres på forsyningsplikt for egg, er en dårlig løsning for konkurransen i markedet. Den gir Nortura mulighet alene til å kapre avtalene med alle de tre store aktørene i dagligvaremarkedet, uten at dagens eller nye konkurrenter kan svare, med mindre de og deres produsenter gir blaffen i markedsbalanse. Dette er nok et uttrykk for at departementet velger å «overse» det kommersielle aspektet i jakten på å gjennomføre ønsket landbrukspolitikk, sier Juul-Hansen.

Vi har bedt om kommentarer både fra Coop og NorgesGruppen, men begge dagligvarekjedene er forsiktige med å kommentere denne saken. Bård Gultvedt i NorgesGruppen ønsker kun å fastslå at dagens markedsreguleringsordning for egg fungerer godt og etter hensikten.

Heller ikke Konkurransetilsynet ønsker å uttale seg om denne saken på dette tidspunkt.

Siste saker