– Behov for forutsigbare strømpriser

Et grovt anslag over virkningen av strømprisøkningen for de siste 12 månedene, viser at kjøttbransjen har hatt en kostnadsøkning på en halv milliard kroner. Det er halvparten av samlet resultat… Les mer

Et grovt anslag over virkningen av strømprisøkningen for de siste 12 månedene, viser at kjøttbransjen har hatt en kostnadsøkning på en halv milliard kroner. Det er halvparten av samlet resultat for alle bedriftene i 2020. Og blant bedriftene gikk flere med underskudd ettersom marginene i bransjen er små.

Først fra 1. juli fikk bedriftene mulighet til å endre sine priser og forhåpentligvis får de dekket all kostnadsøkningene de har meldt inn, sier markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr. Men kostnadsutviklingen har ikke stoppet siden da dette ble beregnet tilbake i april/mai. Og økningen vil kun gjelde for det som selges fremover.

På sommeren er strømprisene normalt lave, men i år ser vi at strømprisen for juni er ca. fire ganger høyere enn for ett år siden, og langt over normale vinterpriser. Og utsiktene for sommeren videre, høsten og vinter er dystre.

Ytterligere kostnadsøkninger i tilførsel, vil være svært utfordrende og kan fort ta bort grunnlaget for enkelte bedrifter og deres arbeidstakere, og i verste fall utfordre forsyningssikkerheten. Samtidig er de store prisforskjellene på strøm mellom landsdelene, og dermed mellom konkurrerende virksomheter, en dimensjon som gir større utfordringer for enkelte bedrifter, understreker Endre Myhr.

– Hva har KLF gjort for bedriftene i denne vanskelige situasjonen?

KLF sendte i mars et opprop knyttet til energipriser og kostnadsbegrensende tiltak til Statsministerens kontor, Finansdepartementet og Næringskomiteens medlemmer. Bransjen venter fortsatt på svar. Kun Landbruks- og matdepartementet har informert om hva de har gjort for landbruket, påpeker Myhr.

Energiopprop fra samfunnskritiske bedrifter (22.03.2022 - kjottbransjen.no)

Han minner om at næringsmiddelindustrien er en storforbruker av energi i forbindelse med foredling fra råvare til mat. Kjøtt- og fjørfebransjen er avhengig av energi for å produsere mat, og for bedriftene tar det svært lang tid å få kostnadsøkningene dekket gjennom høyere priser.

Han drar frem at kostnadene for en del medlemmer tilbake i januar hadde blitt 250 % høyere sammenliknet med samme måned i 2021. For produkter med høy bearbeidingsgrad, hører vi nå om en firedobling, slik som hos Svindland AS. Men det gjelder bare den delen av foredlingen de foretar.

– Også innenfor slakting og skjæring av råvarer har vi de samme utfordringene. Betydelig kostnadsøkning som bidrar til ekstra påslag i råvareprisen inn til eksempelvis spekematprodusentene.

Når Olje og energidepartementet nå jobber med planer for rasjonering og skyhøye avgifter for høyt forbruk er det klart en bekymring for bransjen, som betyr at myndighetene må ta beslutninger som sikrer forutsigbarhet og kapasitet.

Næringsmiddelindustrien er samfunnskritisk og må bruke mye energi for å produsere trygg og god mat i tilstrekkelige mengder, og må sikres strøm til forutsigbare priser avslutter Endre Myhr.

Siste saker