Bekymringsfull situasjon i svinemarkedet

Bekymringsfull situasjon i svinemarkedet Per A. Sleipnes Overproduksjonen av svinekjøtt her i landet er nå svært bekymringsfull. Ja, bortimot kritisk. Den første uken i mai lå det over 4000 tonn… Les mer

Bekymringsfull situasjon i svinemarkedet

Per A. Sleipnes

Overproduksjonen av svinekjøtt her i landet er nå svært bekymringsfull. Ja, bortimot kritisk. Den første uken i mai lå det over 4000 tonn svinekjøtt på reguleringslager, og det er nær tre ganger mer enn på samme tid i fjor.

Denne overskuddssituasjonen bidrar til store økonomiske tap for svinebøndene, og i lys av dette faktum er det på høy tid å få på plass effektive virkemidler som kan regulere produksjonen.

Utviklingen den siste tiden har nærmest skapt krisestemning blant mange dyktige svinebønder.

Særlig unge bønder, med betydelige lån, sliter når overproduksjonen øker. Det kan i verste fall ende med konkurser om ikke situasjonen kommer under kontroll. Derfor ønsket Norsvin og KLF å få i stand en dugnad blant svinebønder for å bøte på situasjonen.

– Utviklingen den siste tiden har nærmest skapt krisestemning blant mange dyktige svinebønder.

Når Konkurransetilsynet som svar på dette initiativet varslet at en slik dugnad kan være lovstridig, er det svært uheldig. Mange vil sågar hevde at reaksjonen fra tilsynet er uforståelig.

Vi er blant disse. Med det bakteppet vi nå øyner med skadeskutte svinebønder, er det ikke rart at reaksjonene i landbruket er kraftige. Poenget er at jordbruket er underlagt reguleringer og at det er fastsatt en målpris for svinekjøtt.

Når Stortinget fastsetter en målpris, så må det være mulig å diskutere seg fram til måter å oppnå denne målprisen på. Og det uten at konkurranseprinsippene er satt ut av spill. Derfor må måten Konkurransetilsynet har håndtert denne saken på, sies å være merkelig.

Om ikke en interesseorganisasjon i landbruket kan varsle bønder om at situasjonen er kritisk, og at noe må gjøres, så er det i praksis det samme som å si at målprisen på 32 kroner pr. kilo kun er symbolsk.

Mer enn noen gang tidligere er det behov for den dugnaden Norsvin tok initiativ til. Det er pr. dags dato svært få virkemidler som kan benyttes for å regulere markedet og da er det viktig å snakke sammen. Konkurransetilsynet tolker regelverket for snevert, når det advarer svine- og sauenæringa mot å snakke om tiltak mot overproduksjon.

Siste saker