Ber handelen om utsatt prisfrist

KLF frykter et særdeles uryddig forhandlingsklima om ikke fristen for å melde prisendringer utsettes.

‒ Det er nå stor usikkerhet rundt kostnadsutviklingen for produktene i vår sektor. Bedriftene blir nå bedt om å antyde hvilke prisnivåer deres produkter vil ligge på om tre måneder. Det er helt urimelig å kreve av bransjen midt i koronakrisen med kostnadsturbulensen den fører med seg, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Les KLFs brev til aktørene i handelen sendt 23. april 2020.

Frykter sprikende og uriktige forventninger
En rekke av leverandørene til dagligvarehandelen skal 1. mai levere varsel om prisendringer for 2. halvår til kjedene.
‒ Vi ber nå om at fristen i år utsettes til 1. juni på bakgrunn av en rekke uavklarte forhold, sier Juul-Hansen. Vårt håp er at handelen «høyt og tydelig» gir beskjed omgående til vår sektor, at de kan vente en måned med å komme med innspill til prisjusteringer.

KLF oppfordrer handelen til forutsigbarhet (kjottbransjen.no - 26.03.2020)

‒ Om vi må levere prisendringer som normalt, uten fastpunkter, vil de ulike bedriftene spille inn svært sprikende og uriktige forventninger. Det blir ikke bare å stikke fingeren i været; her snakker vi om å veive med begge henda.

Han viser til usikkerhetsmomenter som i år er svært mye større enn normalt på grunn av korona. Både svingende valuta, utsatte jordbruksforhandlinger, utsatt lønnsoppgjør og ustabile kraftforpriser.

Feil prisjustering rammer hele verdikjeden
‒ Kostnadene det er snakk om er også andre steder enn i foredlingsleddet. Primærleddet påføres ekstra utgifter som skal flyttes framover mot forbruker. Slik må det være om vi skal bevare et levedyktig landbruk. Bommer bransjens aktører i prisjusteringen mellom foredling og handel vil det også ramme bonden.

Privat slakteri- og foredlings slår ring om produsentene (bladet.kjottbransjen.no - 08.04.2020)

‒ Resultatet av så mye korona-usikkerhet kan føre til at feil tall legges til grunn. Disse forhandlingene er «livsviktig» for våre medlemsbedrifter. Vi frykter et særdeles uoversiktlig forhandlingsklima, noe som ikke er forsvarlig.

KLF mener en utsettelse vil være riktig og viktig for flere av dagligvarehandelens leverandører, men brevet som nå er sendt handelen gjelder primært leverandører innenfor kjøtt- og eggsektoren.

Samfunnskritisk funksjon viktigst
‒ Koronasituasjonen har både direkte og indirekte påført hele verdikjeden for mat økte kostnader, usikkerhet og merarbeid. Bedriftene som har produsert for dagligvarehandelen har klart å levere på vekst i etterspørselen samtidig som de har gjennomført nødvendige smitteverntiltak pålagt av myndighetene.

Slik går det med kjøttbransjen i koronakrisen (kjottbransjen.no 07.04.2020)

Fokuset for bransjen har den siste måneden vært på smittebeskyttelse og leveringsdyktighet.
‒ Det er ikke mange dagene til fristen 1. mai, som mange av våre medlemsbedrifter forholder seg til, går ut. KLF ber derfor hver enkelt kjede vurdere om de skal utsette leverandørenes frist tilå komme med prisvarsler. Vårt råd vil være at den minst forlenges til 1. juni, sier Juul-Hansen.

Siste saker