Ber LMD om snarlig tilskuddsavklaring

Forrige uke ble Helgeland Samvirkeslakteri begjært konkurs. KLF mener retten til å utbetale distriktstilskuddet i sone 4 og 5 i større grad enn tidligere fører til redusert konkurranse for bøndene som leverer slakt i regionen.

KLF sendte 14. november 2014 brev til Landbruks- og matdepartementet der en med bakgrunn i den oppståtte situasjonen i Nordland, anmoder om å åpne for at også slakterier sør for Nordland kan utbetale distriktstilskudd for sone 4 og 5 til produsenter nord for Nord-Trøndelag.

KLF er bekymret for at geografiske forhold i denne regionen medvirker til at konkurransen mellom aktørene blir noe svak. Forutsetningene for sunn konkurranse reduseres i tillegg gjennom dagens innretning for utbetaling av et vesentlig distriktstilskudd som stopper i Nordland fylke. Spesielt bønder sør for Bjerka vil ledes nordover på grunn av tilskuddet.  

- KLF mener bestemt at distriktstillegget i sone 4 og 5 er til for å styrke produsentens økonomi og ikke har som oppgave å ivareta slakteriene. Vi ber derfor om en snarlig avklaring på at også slakteriene i Nord-Trøndelag kan utbetale Nord-Norge-tillegget til produsenter nord for Nord-Trøndelag, sier Juul-Hansen.

- Kampen om produsentene foregår nå, like etter konkursen, og det er vesentlig at et slikt tiltak gjennomføres så raskt som mulig etter avviklingen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen. Dersom tidligere Helgeland Samvirkeslakteri-produsenter ikke har reell anledning til å velge for eksempel Midt-Norge Slakteri, vil det bli svært vanskelig for slakteriet å komme i posisjon overfor disse til leverandørene ved et senere tidspunkt.

Primagruppen som største eier tar et tap på mellom 12-15 millioner når Helgeland Samvirkeslakteri nå avvikler. Styret har meldt oppbud, saken ligger i tingretten.

Siste saker