Ber om vurdering av balanseringsforslaget

Regjeringen har i dag bedt Konkurransetilsynet om å vurdere Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Norturas felles forslag til markedsbalanseringsordning for egg- og kjøttsektoren.

Som et innspill til den kommende meldingen til Stortinget om jordbruksnæringen har Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura fremmet et felles forslag til ny markedsbalanseringsordning for kjøtt- og eggsektoren. Forslaget innebærer bl.a. at Nortura og KLF skal samarbeide om å foreslå tiltak av produksjonsregulerende karakter, samt komme med felles forslag til omsetningsavgiftens størrelse.

Nortura og KLF enige om ny ordning for markedsbalansering (kjottbransjen.no - 25.08.2016)

– Som også Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura peker på vil en større grad av bransjesamordnet markedsbalansering kreve stor bevissthet om de konkurransemessige aspektene. Jeg mener det er nødvendig at forslaget vurderes opp mot konkurranseloven, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Jeg har derfor bedt Konkurransetilsynet om å vurdere de konkurransemessige konsekvensene av forslaget, sier Dale. 

Oppdraget til Konkurransetilsynet er sendt fra Nærings- og fiskeridepartementet, etter anmodning fra Landbruks- og matdepartementet. 

Forslaget som nå skal vurderes ble fremforhandlet i sommer, etter at Markedsbalanseringsutvalget la frem en tredelt innstilling til landbruksministeren. Målsettingen til KLF og Nortura har vært å få hele norsk egg- og kjøttbransje til å samle seg rundt ett felles innspill til den nye Landbruksmeldingen.

- Vi trenger en felles finansiert ordning for markedsbalansering av kjøtt og egg i Norge sier Sveinung Svebestad og Ståle Gausen som er styreledere i hhv Nortura og KLF.

Forslaget innebærer blant annet at Nortura fortsatt er markedsregulator, men at det opprettes et Råd for Markedsbalansering for kjøtt og egg der både KLF og Nortura er representert.

- Det har vært viktig for både Nortura og KLF å selv ta ansvar for å foreslå en effektiv, konkurransenøytral, forutsigbar og rettferdig markedsordning til beste for bøndene og forbrukere i hele landet, sier de to styrelederne.

KLF er svært fornøyd med at Dale vurderer forslaget som så seriøst og godt at han nå sender det videre til vurdering hos tilsynet.

Siste saker