Berget av kraftinnsats fra ledelse og ansatte

Takket være intens innsats fra de ansatte og ikke minst det faktum at eierne i lange perioder jobbet gratis for å redde bedriften, fikk Gunnar Ruud Catering AS i Oslo… Les mer

Takket være intens innsats fra de ansatte og ikke minst det faktum at eierne i lange perioder jobbet gratis for å redde bedriften, fikk Gunnar Ruud Catering AS i Oslo et driftsresultat i fjor som var imponerende bra – alle nedturer tatt i betraktning.

Av Per A. Sleipnes

Et driftsresultat på 6,2 prosent og en omsetningsøkning på nær 40 prosent viser med all mulig tydelighet at Oslo-bedriften maktet den krevende omstillingen etter 2020 som ble et kriseår på alle måter. Ser vi på det siste «normalår» før pandemien slo inn, 2018, var selvsagt omsetningen til Gunnar Ruud Catering mye lavere i fjor. Men bedriften maktet på imponerende vis å ri stormen av.

Forsiktig optimist

– De to siste årene ønsker jeg definitivt ikke tilbake. Egentlig et under at vi overlevde som bedrift i kjølvannet av pandemien. Vi er tre søsken som har jobbet kontinuerlig (og mer eller mindre gratis) for å få bedriften til å overleve. Når i tillegg våre trofaste og ikke minst tålmodige ansatte også stilte 100 prosent opp, maktet vi holde skuta flytende. Nå er jeg forsiktig optimist med tanke på framtiden, selv om både råvareprisene og emballasjepriser har gått helt i taket den siste tiden, sier daglig leder Robert Ruud.

Mange nedturer

Det er den årlige statistikken fra selskapet Butikkutvikling AS, som viser at denne tradisjonsrike Oslo-bedriften oppnådde en omsetning på 16,6 millioner kroner i fjor. Det er en økning på nær 4,7 millioner kroner fra 2020, men Robert Ruud er nøye med å presisere at det er vanskelig å sammenligne de to «kriseårene».

– De to siste årene har vært en eneste lang reise med noen få oppturer og mange nedturer.

Andre halvpart av fjoråret vil jeg betegne som tilfredsstillende for vår del, men så kom desember. Den måneden ble en vanvittig nedtur ettersom det meste raskt stengte ned. Vi satt igjen med nærsagt fulle råvarelagre og få kunder. Utrolig demoraliserende og tøft, fastslår Ruud.

446 millioner kroner

Ser vi på de øvrige Angus-bedriftene synes det som om de fleste i fjor maktet å reise seg etter kriseårene 2019 og 2020. Til tross for at pandemi-utfordringene sto i kø også i fjor, klarte håndverksbedriftene å oppnå et gjennomsnittlig driftsresultat på 4,9 prosent eller vel to millioner kroner i gjennomsnitt.

Totalomsetningen for de 12 bedriftene som er omfattet av denne årlige registreringen, var på ca. 446 millioner kroner. Det er en økning på rundt 82 millioner kroner sammenlignet med 2020. 2021-salget representerte en gjennomsnittlig omsetning på 37,2 millioner kroner for de 12 Angus-bedriftene.

Angus-omsetning (i mill. kroner)

2021

2020

2019

Driftsresultat 2021

A. Strøm-Larsen AS

210,4

166,0

187,1

12,1

Annis Ringebu

41,1

36,2

31,7

2,0

Håland Kjøtt AS

31,0

31,1

27,5

1,1

Annis Mathallen

29,8

25,6

21,3

6,6

Gaupseth AS

22,4

20,9

21,9

0,7

Brødr. Ringstad

18,5

18,1

2,0

2,3

Hole Kjøtt AS

18,5

16,6

15,0

2,1

Solheim Kjøtt AS

18,2

16,7

20,3

0,4

Gunnar Ruud Catering

16,6

11,9

23,0

1,0

Rosenberg Spiseforretning AS

14,2

12,5

11,0

0,3

Th. A. Abrahamsen AS

14,2

12,4

12,5

0,3

Annis Oslobukta

11,5

-0,2

Negativ omsetningsvekst

I forhold til 2020 er det Gunnar Ruud Catering som har hatt den største prosentvise økningen, sammen med A. Strøm-Larsen AS, Sistnevnte bedrift fikk en omsetningsøkning på 26,7 prosent i fjor, Det gir en totalomsetning på 210,4 millioner kroner som er desidert størst i Angus-alliansen.

Det var kun Håland Kjøtt som opplevde negativ omsetningsutvikling i fjor. I Jæren-bedriften endte salget på vel 31 millioner kroner noe som er marginalt mindre enn året før.

Store forskjeller

Ser vi på driftsresultatet i Angus-bedriftene i 2021, er det nokså store forskjeller ute og går. Kun Annis Oslobukta i Bjørvika opplevde negativt driftsresultat i fjor. Det har selvsagt sammenheng med at bedriften hadde oppstartsår med de kostnader og utfordringer det medfører. Best driftsresultat fikk «som vanlig» A. Strøm-Larsen AS med vel 12,1 millioner kroner i fjor. Nærmest kom Brødr. Ringstad AS i Rakkestad med et driftsresultat på 2,4 millioner kroner.

Viktig med flere ben å stå på

Angus-mentor Lars Helgeland (bildet) i selskapet Butikkutvikling AS er klar på at 2021 ble et spesielt år som påvirket den enkelte Angus-medlem svært ulikt.

– Summa summarum må vi kunne slå fast at Angus-bedriftene har kommet seg godt gjennom 2021, bl.a. takket være at mange har holdt seg hjemme og reist lite. Og siden restauranter og spisesteder i lange perioder har vært stengt, har mange kunder kjøpt inn råvarer selv og lagd maten hjemme. Det har gitt ekstra salg i butikkene. Men de aktørene som har hatt en stor catering-andel av salget, har merket nedgangen ekstra sterkt. Pandemien har ellers vist hvor viktig det er å ha flere bein å stå på (butikk, catering, engros, pølsebod osv. ) Nedgang på ett område kan da bli kompensert med økning på et annet område, fastslår Helgeland.

Han trekker fram at Brødr. Ringstad har fått en kraftig vekst fra 2019 grunnet stengte grenser.

– Min oppsummering er at Angus-bedriftene har kommet seg over «pandemikneika» og har nå fullt fokus på 2022, påpeker Lars Helgeland..

– Er det andre poenger du vil framheve ved 2021-tallene?

– Hole Kjøtt imponerer på alle nøkkeltall noe som gir et driftsresultat på 11,2 prosent som er meget bra. De tre Annis-butikkene har på sin side en samlet omsetning på over 80 millioner kroner og det er imponerende.

I tillegg er det verdt å nevne at Rosenberg spiseforretning har lagt noen krevende år bak seg tjener nå penger og har godt salg.

Siste saker