Bistår kjøttindustrien med ‘livsviktig’ datafangst

Bistår kjøttindustrien med ‘livsviktig’ datafangst AURSKOG De har eksistert i sju år som selskap og etter at BaseIT AS i fjor innledet et tett samarbeid med Norsk Kjøtthandel, vil etter… Les mer

Bistår kjøttindustrien med ‘livsviktig’ datafangst

AURSKOG De har eksistert i sju år som selskap og etter at BaseIT AS i fjor innledet et tett samarbeid med Norsk Kjøtthandel, vil etter hvert flere bedrifter i kjøttbransjen få glede av de systemer og løsninger Aurskog-firmaet har å tilby. Stikkordet er Progress.

Av Per A. Sleipnes

Even Oppegaard og Sigurd Aas har jobbet tett med næringsmiddelindustrien siden oppstarten i 2014.

Progress gir bedriftene mulighet til å ha all relevant informasjon i ett og samme system. Alt fra reseptstyring til lager, produksjon, kvalitet, sporing, ekspedering osv. Ja, alt som kreves, unntatt regnskap.

– Vi har jobbet tett med næringsmiddelindustrien siden oppstarten i 2014. I begynnelsen var systemet kun et internt verktøy hos en næringsmiddelprodusent her i Aurskog – rett og slett i mangel på andre gode løsninger. Ettersom tiden gikk mottok vi mange positive og nysgjerrige tilbakemeldinger fra besøkende, og det var da ideen om å dele denne kunnskapen med andre som kunne ha glede av den ble til, forklarer markedsansvarlig Even Oppegaard i BaseIT.

Mydland-samarbeid

Og en av disse bedriftene er H. Mydland i Tromsø. På mange måter har denne bedriften vært en døråpner inn i kjøttbransje-sfæren, fastslår Oppegård.

– Samarbeidet med Mydland har både vært viktig og riktig for oss. Vi fikk i oppgave å komme opp med et verktøy som skulle ta hensyn til bedriftens spesielle behov. Mydland er i så måte en særdeles kompleks kunde som vi har vokst på. Et viktig suksesskriterium for kjøttbedrifter er å ha kontroll med alt som skjer i produksjonsprosessen. Her er det vi kommer inn som en viktig støttespiller, sier Oppegaard som også har flere andre kunder i kjøttbransjen.

Fokus på produksjon

BaseIT har som mål om å hjelpe kundene i kjøttindustrien til å fokusere på det disse bedriftene skal være gode på – produksjon.

– Så skal vi fokusere på de gode systemløsningene som gir kontroll på denne produksjonen. Et av våre viktige «verktøy» i den sammenheng er programvaren «Progress».

Progress er skreddersydd for kjøtt- og næringsmiddelindustrien. Systemet har som mål å samle all relevant informasjon i én løsning som støtter hele verdikjeden – fra mottak til leveranse, understreker programmerer i BaseIT, Sigurd Aas.

Tre grunnelementer

Overordnet er Progress bygget opp rundt tre grunnelementer: kontroll, kommunikasjon og dokumentasjon.

– Vi vet at i en hektisk produksjonshverdag er det viktig å ha et system som hjelper bedriftene med å gjøre det de skal, når de skal gjøre det, og ikke minst dokumentere at har gjort det.

– Nevn eksempler på funksjonsområder.

– Full sporing, fra mottak til ekspedering. Reseptstyring med beregning av næringsinnhold, deklarasjoner og beregning av batchstørrelse. Dessuten produksjonsplanlegging med datafangst i produksjon, så vel automatisk som manuell registrering.

Mydland tilfreds med ‘overgangen’

TROMSØ Fredrik Mydland i Mydland AS fastslår at Progress-systemet så langt har fungert i tråd med forventningene

– Vi er jo fortsatt i en «oppstartsfase», men så langt er vi tilfredse med den oppfølging vi har fått.

Mydland ekspederer i øyeblikket alt igjennom Progress uten problemer, så allerede nå har systemet fra BaseIT «fylt skoene» til Multipack som vi benyttet tidligere. Jeg opplever at systemet blir bedre og bedre for hver ting vi implementerer i det, sier Fredrik Mydland.

Han er nøye med å understreke at BaseIT sine folk er dyktige og kjappe til å innfri ønsker og utbedre eventuelle feil.

– Hovedutfordringen rundt systemet er ikke relatert til Progress i seg selv, men mer mot problematikken rundt å implementere et IT-system i en gammel og tradisjonsrik håndverksbedrift, understreker Mydland.

Han mener den største effekten for Tromsø-bedriftens del er lagerstyring.

– Det er en enorm forskjell her og systemet kommer til å hjelpe oss en hel del når vi får flere og flere produkter inn. Timeregistrering og synliggjøring av produksjonene er en annen positiv effekt. Besøksprotokoll og andre småting vi har tatt i bruk er også ett pluss, fastslår Fredrik Mydland.

– Løsningen vi har søkt etter

OSLO – Med BaseIT på laget har vi funnet løsningen vi har søkt etter. Det vi si et systemet som hjelper våre bedrifter til å drive kostnadseffektivt.

Det sier Rune Slåtten i Norsk Kjøtthandel. Han peker på at programvaren Progress gir bedriftene full kontroll på produksjonshverdagen og inneholder all den funksjonaliteten næringsmiddelindustrien/kjøttbransjen etterspør.

– Alt handler om kostnadseffektivitet og Progress har det som skal til for at bedrifter skal lykkes med dette, poengterer Slåtten.

Siste saker