Bjerknes overtar som daglig leder Gårdsand

Harald Bjerknes blir ny daglig leder i Gårdsand i Vestfold. Avtroppende gründer og daglig leder Aadne Søyland går samtidig over i en seniorrådgiver-stilling i samme bedrift. – Det er en… Les mer

Harald Bjerknes blir ny daglig leder i Gårdsand i Vestfold. Avtroppende gründer og daglig leder Aadne Søyland går samtidig over i en seniorrådgiver-stilling i samme bedrift.

- Det er en tid for alt også for som daglig leder og gründer i Gårdsand. Man skal som kjent gi seg når leken er god og nå var tiden både god og moden for et skifte hos oss. For meg har i tiden i Gårdsand vært en fantastisk reise og nå skal Harald Bjerknes fortsette denne «reisen». Han kjenner bedriften godt og det er med stor glede jeg kan ønske han velkommen inn i dette selskapet, sier Aadne Søyland.

Han har i snart 30 år drevet med and. Først som bonde og fra 2005 som daglig leder i Gårdsand.

Harald Bjerknes er sambygding med Søyland og har det siste halve året fungert som salgsleder i Gårdsand etter at han sluttet i Nortura for en tid tilbake. Han starter opp i stillingen allerede fra mandag av.

Bjerknes var med i styret Gårdsand i en periode etter at bedriften formelt ble etablert i 2003, og kjenner således bedriften og kulturen godt.

- Gårdsand skal fortsatt være en bedrift man forbinder med innovasjon og utvikling. Aadne Søyland har vært garantisten for denne strategien og jeg skal videreføre denne tenkningen. Jeg går til denne jobben full av entusiasme og motivasjon, sier Harald Bjerknes

I neste utgave av bladet Kjøttbransjen som kommer i midten av juni, blir det mer om lederbyttet i Gårdsand.

Siste saker