Bli med KLF på velferdsrevisjon!

Bli med KLF på velferdsrevisjon! STEINKJER Trives grisene i fjøset og hvordan er rutinene om det oppdages sykdom i besetningene? Det er spørsmål spesialveterinær svin i KLF, Karl Kristian Kongsted,… Les mer

Bli med KLF på velferdsrevisjon!

STEINKJER Trives grisene i fjøset og hvordan er rutinene om det oppdages sykdom i besetningene? Det er spørsmål spesialveterinær svin i KLF, Karl Kristian Kongsted, vil ha svar på når han nå gjennomfører velferdsrevisjon i svinefjøs.

Per A. Sleipnes

Fornøyde griser hos Håkon Stenseth.

Alle foto: Svein Erik Eide

En av KLFs tjenester er nemlig velferdsrevisjon i grisebesetningene.

– Blanke ark

– Å komme utenfra kan noen ganger være en fordel. Vi starter med blanke ark, og jeg kan benytte erfaringer og løsninger jeg har sett andre steder i landet. Jeg kommer inn som et supplement til slakteriets egne produsentrådgivere, og kvalitetssikrer på et vis at jobben de gjør i sine egne besøk holder god kvalitet. KLF tilbyr denne typen velferdsgjennomgang for å skape ekstra trygghet hos slakteriene, og for å hjelpe bonden, sier Kongsted.

Store konsekvenser

Bransjebladet fulgte Kongsted på dette produsentbesøket og konklusjonen etter besøket er klar:

– Flere produsenter bør la KLFs spesial-veterinær slippe til i fjøset slik at han kan
se nærmere på forholdene i grisefjøset. At Midt-Norge Slakteri og deres produsenter i tillegg lar KLF filme disse to revisjonene, fortjener honnør. Det viser åpenhet, og at de ikke er redde for å vise frem produksjonen slik den faktisk foregår, mener han.

– For mange produsenter kan grisebesetninger og produksjon både være utilgjengelig og utilnærmelig. Og det er faktisk mange gode grunner for bonden til å stenge dørene. Først og fremst fordi produsenten vil unngå smittsomme sykdommer og smittestoffer som kan bidra til trøbbel for gårdsdriften. Og det er klart at det får store konsekvenser for en svineprodusent hvis grisen f.eks. blir smittet av MRSA, sier Karl Kristian Kongsted før vi svinger på gårdstunet til MNS-produsent Håkon Stenseth i Steinkjer.

Spesialveterinær i KLF, Karl Kristian Kongsted i samtale med MNS-produsent Håkon Stenseth i Steinkjer.

Maskefritt besøk

Det første spørsmålet Kongsted stiller før de begir seg inn i fjøset er om produsenten ønsker at KLFs utsendte veterinær skal ha maske på. Og når Kongsted kan dokumentere at han nylig er blitt testet, blir det «maskefritt» besøk denne gangen.

Som en direkte følge av at Steinkjer-produsenten er med i velferdsprogrammet for gris, hadde han i fjor besøk av veterinær tre ganger for å drive rådgivning.

Lysforholdene viktige

Vi ønsket å vite hva spesialveterinæren ser på aller først når han kommer på gårdsbesøk i forbindelse med velferdsrevisjon.

– Det aller første jeg ser på nå jeg kommer inn i fjøset er hvordan lysforholdene er. Er det lys som tilsvarer en god norsk sommerdag og hvordan er luftkvaliteten? Et annet forhold jeg raskt vil ha avdekket er om jeg hører unormale lyder i fjøset, eller er alt stille og fredelig. For meg som veterinær er det viktig å få klarhet i hvordan atmosfæren i fjøset er. Denne har nemlig stor betydning for grisenes trivsel og generelle velferd, fastslår Kongsted.

Aktivisering viktig

Han peker også på viktigheten av at grisene inne i bingen er aktivisert. Halm og høy bidrar til dette og i fjøset til Håkon Stenseth finner KLF-veterinæren det han ønsker. Tørt liggeareal og godt med strø.

– Mine griser trives godt med halm som strømateriale. Halmen fungerer godt på vakuumgjødsling og grisene spiser den i tillegg, sier Stenseth.

13 kvadratmeter

På spørsmål fra Kongsted om hvor ofte grisene blir matet i løpet av dagen, er svaret fra Steinkjer-bonden klart: Fem ganger!

Hva så med størrelsen plassen grisene har til rådighet i bingen? Dokumentasjon av arealet i bingene er nemlig en viktig del av den velferdsrevisjon som Kongsted utfører.

Hos Stenseth er bingene på 13 kvadratmeter og i disse bingene befinner det seg 12 griser. Det betyr at plassen som her stilles til disposisjon er langt over EU-normen. Han har dessuten varme i gulvet i fjøset. Ikke rart da at Kongsted med glede kan konstatere at så å si samtlige griser har krøll på halen, noe som indikerer trivsel og velferd for grisene i Steinkjer.

Fotball i bingen

– Her er det ingenting som indikerer at grisene på noen måte er stresset. Akkurat det er gledelig for meg som veterinær å konstatere. Morsomt også å se at Stenseth lar grisene «spille» ball inne bingene. En fotball inne blant grisene bidrar til lek og aktivisering. Et enkelt og billig hjelpemiddel i arbeidet med å optimalisere velferden i grisebingene, fastslår KLF-veterinæren.

Syke griser avlives

På sin revisjonsrunde, er Kongsted også innom «sykestua» i fjøset til MNS-produsenten i Steinkjer. I sykebingen er det i dag to griser og disse to har bitt på halene til andre griser og er blitt tatt ut fra den øvrige besetningen. På spørsmål om hva som skjer om de to grisene ikke blir friskmeldte, er svaret fra Håkon Stenseth klart: Da blir det avliving, ved hjelp av boltepistol og stikking.

Betydelige trekk

– Hva skjer om du som veterinær finner avvik når du tar denne velferdsrevisjonen ute hos svineprodusenter?

Om jeg finner avvik, har produsentene selv ansvar for å utbedre de forholdene jeg påpeker. Blir ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet overholdt inne gitte tidsfrister, bidrar det til betydelige trekk i bondens slakteoppgjør. I verste fall kan det dessuten føret til bonden ikke får kjøpt ny smågris, avslutter Karl Kristian Kongsted.

Stian Kvam Ulvin er smågrisprodusent og leverer til MNS.

– Vil legge filmen på hjemmesiden

Både for oss og produsentene var det viktig med en revisjon, for å få klargjort at alle har felles forståelse av hva som forventes med tanke på god dyrevelferd.

Det sier daglig leder ved MNS, Erik Bentzen. På spørsmål om nytten av at seansen ble filmet av Svein-Erik Eide i KLF, svarer han:

– Veldig nyttig for oss og vi vil publisere filmen på våre hjemmesider. Vi ønsket å lage en usminket og realistisk film om hvordan svineproduksjonen foregår ute hos våre produsenter.

– Hva tenker du rundt åpenhet knyttet til dyrevelferd?

– Både vi og våre produsenter ønsker mest mulig åpenhet rundt dyrevelferd. Hverken vi eller våre produsenter har noe å skjule, og tjener heller ikke på å skulle holde igjen informasjon om hvordan svineproduksjonen foregår. Dette er også en av grunnene til at vi ønsker å publisere filmen på våre hjemmesider, sier Erik Bentzen.

Siste saker