Bonde nekter å bøye seg for Mattilsynet

Bonde nekter å bøye seg for Mattilsynet Bonden har blitt pålagt å avlive mer enn 100 uregistrerte kuer og avvikle hele husdyrholdet. Nå blir det full runde i rettsapparatet fordi… Les mer

Bonde nekter å bøye seg for Mattilsynet

Bonden har blitt pålagt å avlive mer enn 100 uregistrerte kuer og avvikle hele husdyrholdet. Nå blir det full runde i rettsapparatet fordi han anker og nekter å følge pålegget fra Mattilsynet.

Mattilsynet Region Øst skriver i sine rapporter at de har gjort graverende funn på gården under flere inspeksjoner. Funn som gjelder sjuke dyr og dyr som sto i møkk, dyr som hadde tilgang til å spise beinmjøl og funn av store mengder medisiner uten planlagt bruk. I rapporten fortelles det om griser som går fritt – med tilgang til kadaver av både griser og kuer. Rapporten forteller om uakseptabel håndtering av sjøldøde og avlivede dyr og utilfredsstillende smittevern

Mattilsynet gjorde skrekkfunn på gården, der griser spiste på kadaver som lå i dunger fritt tilgjengelig. Grisene er avlivet og Mattilsynet har krevd at mer enn 100 storfe må avlives og destrueres fordi bonden ikke kan dokumentere at kjøttet er trygt å spise.

Mattilsynet i Region Øst, Glåmdal og Østerdal har også gjort vedtak om å pålegge gårdbrukeren å avvikle resten av sitt husdyrhold, med bakgrunn i brudd på dyrevelferdsregelverket.

Saken mellom bonden fra Kongsvingerregionen og Landbruks- og matdepartementet er berammet til 16. mai.

Siste saker