Bransjen inngår saltpartnerskap

Mandag denne uken signerer en rekke aktører i kjøttbransjen på Helsedirektoratets saltpartnerskap. Frem til 2018 er målet å redusere saltmengden i matvarer med 15 prosent.

Helsedirektoratet lanserte i juni 2014 sin tiltaksplan for å redusere saltinntaket i befolkningen. Ett av tiltakene i planen er «Saltpartnerskapet», et samarbeid mellom matvarebransjen, serveringsbransjen, forskningsmiljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndighetene.

- Partene i Saltpartnerskapet har lenge jobbet for saltreduksjon, men med hver sine utgangspunkt. Helsemyndighetene vil ha reduksjon i sykdom og for tidlig død. Forbrukerne vil ha mat som smaker bra og som gjerne er bra for helsa – men ikke alltid, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

KLF bedriftene som inngikk salgpartnerskap med myndighetene var Brødr Ringstad AS, Ådne Espeland AS (Jæder), Fatland AS, Finn Hunstad AS, Grilstad AS, Kanda AS, Leif Vidar, Norsk kylling AS, Orkla Foods Norge AS, Per's Kjøkken AS, Roar Stang Kjøtt AS, Alf Strøm-Larsen AS og Svindland AS.

- Saltreduksjon har vært og er fortsatt viktig for medlemmene av KLF. Vi skal gjøre vårt for mindre saltforbruk gjennom formidling av forskningsresultater til nettverkene våre, på temadager og gjennom direkte kontakt med medlemsbedriftene, sier Mette Juberg, KLFs mattrygghet- og kvalitetssjef.

En av KLFs oppgaver er å bidra til at hele bransjen får økt sin kompetanse på områder som er viktige for medlemsbedriftene. KLF bruker derfor betydelige midler på prosjekter knyttet til mattrygghet, kosthold og helse.

Allerede i 2011 satte KLF fokus på salt gjennom deltakelse i et forskningsprosjekt for saltreduksjon gjennom prosess- og produktoptimalisering i næringsmiddelindustrien (SALTO). Prosjektets hovedmål var å redusere natriuminnholdet i kjøttprodukter og ost samtidig som funksjonelle egenskaper i prosess, holdbarhet og sensoriske egenskaper skulle bevares.

- Prosjektet ble avsluttet i 2014, men fokuset har vi bevart, sier Juberg. De siste årene har vi sett en betydelig nedgang i bruk av salt i kjøttproduktene, både gjennom mindre salt, men også gjennom salterstattere.

Ifølge Helsedirektoratet vil bransjene få i oppgave å utarbeide handlingsplaner for videre reduksjon. Et arbeid KLF ser frem til å være en del av.

- Spekematen kommer i neste runde, og der trengs det forskning for å se på mulighetene for å redusere salt samtidig som mattryggheten ivaretas. Hvordan speke uten salt? Her trengs det forskning sier Juberg.

På Helsedirektoratets nettsider kan du lese mer om saltpartnerskapet. Du finner oversikt over hvilke bedrifter og organisasjoner som har inngått saltpartnerskap fordelt på matvaregrupper og bransje.

Siste saker