Bransjetur til Tsjekkia

Bladet Kjøttbransjen: I november arrangerte KLF tur til Praha for medlemsbedriftene innen industri. Vi fikk oppleve kollegaer i aksjon i et relativt «ukjent» europeisk land i kjøttsammenheng.

Dette nokså ferske EU-landet har betydelige økonomiske utfordringer slik mange andre land i det tidligere Øst-Europa har. Men i Tsjekkia virker kjøttindustrien som en antiinflasjons-buffer. Det betyr at denne industrigrenen er et svært viktig bidrag til landets økonomiske utvikling. Men det er mange skjær i sjøen også for tsjekkisk kjøttbransje.

Arbeidsledigheten stiger, det svarte kjøttmarkedet er et stort problem i landet og utfordringene når det gjelder ubalanse i kjøttmarkedet er betydelige. Men ikke desto mindre: De inntrykkene norske bransjefolk fikk under besøket, var udelt positive.

KLF-tur-til-Praha2

 
Populære produkter
– Det var hyggelig å høre. Jeg vil hevde at det jobbes godt i tsjekkisk kjøttindustri og våre produkter er populære i land som Slovenia, Polen, Ungarn, Romania og Bulgaria. Det har bl.a. sammenheng med at standarden på våre anlegg er gjennomgående god både når det gjelder produktkvalitet og hygiene. På dette felt har det skjedd en hel del de siste åtte–ni årene, forteller direktør i Tsjekkias svar på KLF, Jan Katina.

KLF-tur-til-Praha4

Hans organisasjon Czech Meat Processors Association (CMPA) ble etablert i 1991 og favner 600 medlemsbedrifter. To av disse bedriftene ble besøkt i forbindelse med KLFs bransjetur.

Tsjekkias beste
Etter 15 mil i buss, på trolig Europas dårligste motorveier (veidekket besto av betongplater med store gliper mellom platene), var det en «sammenristet» gruppe norske kjøttfolk som inntok bedriften Steinhauser.

Oppturen var desto større da vi ble hyggelig mottatt med bugnende fat av de ulike påleggsproduktene som bedriften produserer. Bedriften ligger ikke langt fra grensen mot Østerrike og det handler om både slakting og produksjon. Under vårt besøk var slaktingen unnagjort og vi fikk kun se produksjonen. Ifølge CMPA-direktøren er dette Tsjekkias beste og mest veldrevne mellomstore kjøttindustribedrift.

230 ansatte
– Vi produserer i gjennomsnitt 30 tonn kjøttprodukter pr. dag og mye av dette går til eksport. Det meste av de 80 ulike produktene vi produserer, er basert på råvare av svin. Salami og kokt/røkt skinke er våre viktigste produkter og 230 ansatte sørger for en årlig omsetning på 20 millioner euro. Steinhauser er ingen pengemaskin, men bedriften har en sunn økonomi, forteller direktør Martin Klouda i bedriften med tradisjoner fire generasjoner tilbake i tid. Det anlegget de driver sin virksomhet fra nå, ble imidlertid tatt i bruk for 20 år siden. I tillegg driver bedriften åtte slakterbutikker i det sørøstlige Tsjekkia.

For lite gris
Steinhauser er 70 prosent selvforsynt med kjøttråvare og det er fire store produsenter og noen små som sørger for denne råvaren. Faktisk står en av de fire store leverandørene for hele 60 prosent av kjøttråvaren som foredles.

Også Martin Klouda er bekymret for tilgangen på svin.
– Det er mange svineprodusenter som kutter ned på sin satsing og det rammer alle som driver med kjøttforedling. Underskuddet på svin i Tsjekkia er økende. Selv om det årlig slaktes tre millioner gris, må vi importere en stadig større andel. Denne situasjonen liker vi ikke, påpeker Klouda.

Tsjekkias største
Heller ikke i ledelsen ved den langt større bedriften Kostelecké, er man glad for utviklingen med økt import av kjøttråvare. Anlegget vi besøkte var et av fem selskap i en gruppe av bedrifter som også driver med andre aktiviteter enn kjøttproduksjon. «Vår» bedrift besto av tre enheter og representerte Tsjekkias største kjøtt og slaktebedrift. 1500 ansatte produserer 150 tonn kjøttvarer hver dag og også her dreide det aller meste seg om svin. Slaktemengden var på 10 000 gris pr. uke og det representerer 25 prosent av den totale svineslaktingen i Tsjekkia. Innenfor produksjon er den nasjonale markedsandelen på rundt 20 prosent for selskapet.

KLF-tur-til-Praha3

Mange kvinner
– Bedriften eier sine gårder og herfra henter vi gris og storfe i forholdet 80–20. Kostelecké omsetter for 200 millioner euro hvert år og sender ut 300 produkter men vi har så mye som 1500 produktvarianter. Bare av salami har vi mellom 40 og 50 varianter. Detter krever en god logistikk overalt i anlegget, sier direktør Michal Dusek.

For den norske kjøttdelegasjonen var det slående å registrere det høye antallet kvinner i produksjonen. Et annet poeng var den relativt høye graden av formell kompetanse blant de ansatte. Det har først og fremst sammenheng med at området er den viktigste region for kjøttproduksjon i Tsjekkia.

Dette gir framtidshåp for tsjekkisk kjøttbransje påpeker Jan Katina.

Siste saker