Budsjettkamp for landbruket

– Det er allerede klart at årets jordbruksoppgjør ikke kommer til å bli spesielt prisdrivende for områdene KLF-bedriftene har mest fokus på, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Han viser til jordbrukets krav der bøndene ikke krevde endringer i målpris på gris, men hadde en forventning om at prisøkningen på ikke-målpris produktene (som egg, storfekjøtt, lammekjøtt, kylling) skulle bli på 1,2 prosent. Staten har sluttet seg til det i sitt tilbud.

KLFs innspill til Jordbruksforhandlingene (kjottbransjen.no – 18.03.2019)

Av de mer spesielle sakene som er interessante for KLF bedriftene, er at staten ønsker å øke fraktordningen for slaktedyr med 10 millioner kroner.
- Staten vil utrede fraktordningen på nytt for å gjennomgå utjevningseffekten. KLF skal delta i arbeidsgruppen som blir satt ned. Det blir ikke utredning på fraktordning for kylling, noe KLF er glade for, sier Juul-Hansen.

Les statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2019 (pdf – regjeringen.no)

Staten har også foreslått å bruke åtte millioner kroner på Klimasmart Landbruk.
- Det er i alle fall en start. Klimasmart Landbruk forventes å bli et viktig verktøy for å dokumentere reduksjon i utslipp fra landbruket på andre måter enn å reduseres produksjonen av blant annet kjøtt.

Se fremleggelsen av Jordbruksoppgjøret (nett-tv fra regjeringen.no 07.05.2019)

Juul-Hansen trekker frem at det i år er verdt å merke seg at begge parter ser svært begrensede muligheter til å hente inntekter fra markedet for den animalske sektoren. For melk mener både faglagene og staten at det er litt å hente, men ikke mye.

- Årets oppgjør blir derfor i all hovedsak en kamp om hvor mange budsjettkroner som skal brukes for å styrke landbrukets økonomi. Bøndene har krevd 1360 millioner kroner og staten har tilbudt 641 millioner kroner. Det er all grunn til å tro at årets jordbruksoppgjør blir en thriller, sier han.

Les mer på regjeringens sider for jordbruksoppgjøret.

Siste saker