Budsjettmidler fremfor målprisøkninger i jordbruksoppgjøret

– For Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er det viktig at årets jordbruksoppgjør sikrer bøndene mulighet for en sunn inntektsutvikling. Men budsjettmidlene må bære det meste av lasset.

Det er begrenset rom for prisøkninger dersom vi ikke skal overlate enda mer av det norske kjøtt- og fjørfemarkedet til svenskene og grensehandelen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Norsk næringsmiddelindustri er i praksis den eneste broen som knytter sammen bøndenes råvareproduksjon og matproduktene forbrukerne handler hver dag.

- Uten en effektiv og dyktig norsk næringsmiddelindustri faller grunnlaget for å drive et norsk landbruk bort. Skal næringsmiddelindustrien holde seg sterk er den avhengig av voksende volumer og avsetning for sine produkter. En situasjon der det norske markedet for matprodukter reduseres fordi grensehandlene øker og importen av såkalte RÅK-varer vokser, er uheldig både for matindustrien og norsk landbruk. Vi burde heller satse på å ta tilbake mer av vårt hjemmemarked. Vi har jo det viktigste konkurransemiddelet, nemlig førsteklasses råvarer levert av norske bønder, mener Juul-Hansen som oppfordrer avtalepartene til å sørge for at prisgapet til våre naboland ikke øker ved årets jordbruksoppgjør. Han legger til at stigende priser internasjonalt gir Norge nå en alle tiders mulighet til å forbedre sin konkurransesituasjonen.

- Men eventuelle justeringsforhandlinger der også målprisendringer er tema må det ikke bli snakk om. Uforutsette økninger i industriens råvarepriser, som endringer av målprisene medfører, er det svært vanskelig å hente ut fra markedet. Målprisens hensikt er jo for øvrig å garantere kjøperne mot prisnivåer som overstiger disse i løpet av avtaleåret. I slike forhandlinger må partene evt. begrense seg til bruk av budsjett- og skattemidler, avslutter Juul-Hansen i KLF.

Les KLFs innspill til jordbruksforhandlingene 2011/12 (pdf):

Siste saker