– Butikkene har størst ansvar for salg av lammekjøtt

– Butikkene har størst ansvar for salg av lammekjøtt Harstad  – Dagligvarekjedene følger ikke opp sine butikker i stor nok grad når det gjelder omsetning av lammekjøtt. Det må «kriges»… Les mer

– Butikkene har størst ansvar for salg av lammekjøtt

Harstad  – Dagligvarekjedene følger ikke opp sine butikker i stor nok grad når det gjelder omsetning av lammekjøtt. Det må «kriges» mer i butikk om vi skal få fart i salget av lam- og sauekjøtt.

Per A. Sleipnes

Harald Normann er nå småfebonde i Harstad og med basis i sine 82 vinterforede sauer, leverer han småfe til Horns Slakteri på Leknes i Lofoten.

Det er pensjonert kjøttbransjemann, nå småfebonde, Harald Normann fra Harstad som sier dette. Han er svært opptatt av å øke salget av norsk lam- og sauekjøtt og Normann var en viktig premissgiver da NRK i slutten av mars viet dette temaet bred oppmerksomhet gjennom en dokumentar.

Leverer til Horn

Harald Normann er nå småfebonde i Harstad og med basis i sine 82 vinterfôrede sauer, leverer han lam og sau til Horns Slakteri på Leknes i Lofoten. Normann peker både på Nortura og de tre store kjedene når han fordeler «skyld» for at lagrene av lammekjøtt har hopet seg opp de siste årene.

– Sortimentet av lammekjøtt i butikkenes disker blir ikke fulgt godt nok opp. Da jeg reiste rundt som salgsrepresentant for Skjeggerød i hele Nord-Norge på 80- og 90-tallet, var det viktig å være til stede i butikk for å overbevise om at produktene måtte få hylleplass. I dag skjer det aller mest digitalt og det er nærmest fravær av aktivitet i butikk. Sentrallagrene styrer alt. Og når representantene for disse lagrene ikke gjør jobben sin i tilstrekkelig grad, blir det ubalanse. Så er det viktig at Nortura, som det store kjøttlokomotivet, også er sitt ansvar bevist og legger press på kjedene, presiserer Normann.

Tilgjengelighet viktig

Hovedtemaet for NRK-programmet i mars, var hvorfor saue- og lammekjøtt ikke når fram til butikkene. Hvor er egentlig proppen i varestrømmen? I programmet ble det bl.a. presentert en undersøkelse om vareutvalget i norske kjøttdisker, der datoinnhentingen er utført av fylkeslag i organisasjonen Norsk Sau og Geit (NSG). En sauebonde med tidlig lamming, ble også presentert.

– Denne type program i vår riksdekkende TV-kanal er viktig for å få et sterkt fokus på dette problemet. Overproduksjonen av sau- og lammekjøtt har vært stor og vedvarende. Også landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener at det ikke er overproduksjon, men snarere for lite salgsaktivitet i butikk som er hovedforklaringen. Tilgjengelighet på sau- og lammekjøtt i butikkene må bedre om vi skal få bukt med dette, sier Harald Normann.

Overskudd på 600 tonn

Han er bekymre over at produksjonsover skuddet fortsetter å øke. Norturas siste års- prognose for 2018, viser et forventet overskudd på 2100 tonn. Det er etter at importkvotene er tatt inn.

I vinter utførte NSG en spørreundersøkelse blant norske småfeprodusenter og 30 prosent av disse responderte på spørsmålene. 36 prosent av disse igjen svarte at de har redusert produksjonen i år.

Dette viser med all mulig tydelighet at produsentene tar det ansvaret de bør og må ta. Nå må kjedene vise samme ansvar, slik at kjøtt av lam får den plass det fortjener i norske butikkhyller – hele året, avslutter Harald Normann.

Siste saker