– Bygg lokalmatmiljøer regionalt rundt veletablerte virksomheter

– Bygg lokalmatmiljøer regionalt rundt veletablerte virksomheter – Det ligger store muligheter i å skape gode regionale eller lokale fora med utgangspunkt i KLF-bedrifter over hele landet. Vi kan produktutvikling,… Les mer

– Bygg lokalmatmiljøer regionalt rundt veletablerte virksomheter

– Det ligger store muligheter i å skape gode regionale eller lokale fora med utgangspunkt i KLF-bedrifter over hele landet. Vi kan produktutvikling, produksjonsprosesser, mattrygghet, lovverk, distribusjon, markedsføring, konsepter og markedsadgang.

Produkter fra Halsan Kjøtt i Trøndelag, en bedrift som omsetter for rundt seks millioner kroner, er basert på samarbeid med rundt 100 bønder.

Det forteller sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt i KLF, Svein Erik Eide, som minner om at lokalmatprodusenter ikke trenger å gjøre alt selv.

– KLF-bedriftene ønsker å løfte småskalaprodusenter og lokalt mangfold Det er ikke sikkert at hver enkelt lokalmatprodusent skal løse alle oppgaver, bygge all fagkompetanse, investere i alt utstyr, og gjøre alle prosesser selv.

Ambisiøst mål

KLF mener landbruks- og matministeren har satt et ambisiøst og «hårete» mål for omsetning av lokalmat og -drikke. Flere av KLFs medlemsbedrifter har over tid bidratt til den fine utviklingen som lokalmatsegmentet har hatt i Norge. Enkelte har over tid utviklet seg til å bli helt sentrale baser og lokomotiv for mer lokalmat i sine regioner.

– Mye av grunnlaget ble lagt for 12–15 år siden. Bransjen vår fikk da gjennomført flere delfinansierte PU-nettverk (Nettverksprogrammet for næringsmiddel-industrien) som bidro til å motivere, og skapte et klima for lokalmatsatsing også i våre rekker.

Når vi nå skal løfte lokalmatproduksjonen til nye høyder, tror KLF at det er fornuftig at en systematisk tar i bruk kunnskapen, ressursene og markedsadgangene som ligger hos mange av våre medlemmer, understreker Eide.

Store muligheter

Det er snakk om bedrifter der noen slakter og alle foredler råvarer på veien frem til ferdige kjøtt- og eggprodukter. Disse bedriftene har kompetanse som nå kan bli nyttig. Bedriftene er allerede utviklet, eller kan utvikles videre til å bli viktige «kompetansesenter» som kan hjelpe fram både oppstarter og videreutvikling av eksisterende bedrifter og nye konsepter.

– Vi mener det ligger store muligheter i å skape gode regionale eller lokale fora for å diskutere for eksempel; produktutvikling, produksjonsprosesser, kompetanseheving, mattrygghet, lovverk, distribusjon, markedsføring, konsepter, markedsadgang, samarbeid, arbeidsdeling osv. Om disse foraene samtidig er tett knyttet til større bedrifter som er aktive innen matproduksjon og i markedet, tror vi på suksess.

Lokale matbedrifter er viktig for å opprettholde landbruket. Det ser vi tydelig, for eksempel gjennom bøndenes oppslutning på produsentmøtene ute i KLF-slakteriene. Engasjementet tyder på at bedrifter med lokal tilstedeværelse, motiverer og oppmuntrer bøndene til å satse fremover og se muligheter i egen drift.

KLF løfter frem en hjørnestensbedrift i Lillesand som har jobbet mye med utfordringer, utvikling og markedsadgang for lokalmat de siste 15 årene. Det er snakk om Jens Eide AS. Selskapet har pr. i dag en omsetning på rundt 200 millioner kroner, der mellom 15 til 17 prosent er knyttet til samarbeid og bistand med mindre lokalmatprodusenter og bønder.

To gode eksempler

– Jens Eide AS bistår i dag rundt 200 bønder med lokalmatproduksjon. Bistand skjer i flere ledd, alt fra bare slakting og produktutvikling, og eller pakking og merking av de ferdige produktene. Nærmere 20 prosent av alt Agder-bedriften slakter, går i «retur» til bøndene. Det ender opp som lokalmat i Agder og Telemark. Mye arbeid er lagt ned, uendelig med timer gratisarbeid.

Et annet godt eksempel er Halsan Kjøtt i Trøndelag, en bedrift som omsetter for rundt seks millioner kroner, og der en stor del av virksomheten bygger på samarbeid med småskalaprodusenter. Dette er i all hovedsak gårdbrukere med husdyrproduksjon, rundt 100 bønder som slakter hos Nortura og Midt Norge Slakteri, og som så sender råvaren videre til Halsan. Her blir råvarene foredlet og pakket før de sendes tilbake til bonden som ferdige salgsprodukter. Bøndene har salgsansvaret selv, og omsetter i ulike kanaler, understreker Svein Erik Eide.

Nofima viktig

KLF anbefaler LMD å tilrettelegge for utvikling av kompetansesentre for lokalmat knyttet til aktive slakterier, eggpakkerier eller foredlingsbedrifter – gjennom et motivasjonsprogram. Dette må være bedrifter som er så pass store at de har en bred og solid kompetanse på de fleste sentrale områder for produksjon av mat.

Når disse så skal kurse eller arbeider direkte med de mindre lokalmatprodusentene, vil det være naturlig å trekke inn for eksempel Nofima, eller andre ekspertmiljøer.

Siste saker