Coop kjøper ICA Norge

Coop Norge og ICA Gruppen er enige om en avtale som innebærer at hele ICAs dagligvarevirksomhet i Norge, bestående av 553 butikker, samt logistikk- og støttefunksjoner, selges til Coop.

- Vi beklager selvsagt at vi nå går fra fire til tre store aktører i handelen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. - Med tanke på balansen mellom aktørene og konkurransen dem i mellom synes vi det er positivt at ICA kjøpes av Coop, og ikke ble en del av Norgesgruppen. Samtidig skulle jeg gjerne sett at politikerne var mer offensive for å få til mer konkurranse i markedet, sier Juul-Hansen. - Overtakelsen av ICA Norge er et stort og viktig løft for Coop. Det er også den beste løsningen for ansatte, forbrukere og leverandører når situasjonen er slik at ICA avslutter sitt engasjement i Norge, sier administrerende direktør Svein Fanebust i Coop Norge i en sak på Coops nettsider. - Dette er en historisk og gledelig dag for Coop. Vi blir mer tilgjengelig for våre 1,4 millioner medlemmer og gjennom oppkjøpet når vi ut til nye kunder på enda flere steder. ICA Norge har attraktive butikker som vi virkelig ser frem til å drive videre. I tillegg passer butikkporteføljen oss helt ypperlig, sier Fanebust. ICA Norge har mange butikker i regioner der Coop ønsker å øke sitt nærvær – eksempelvis på det sentrale Østlandet og i Bergensregionen. Tilsvarende har ICA Norges ulike kjeder – ICA Supermarked, Rimi og Matkroken – færre butikker i regioner der Coop i dag er godt representert. Coop har både supermarkeder, lavprisbutikker og nærbutikker, og dette gjør at mangfoldet i ICA Norges kjeder kan videreføres. - Derfor mener vi dette er en god løsning som også sikrer butikker i distrikts-Norge. Mange steder er dette krevende, men vi har vist at vi får det til eksempelvis med vår nærbutikkjede Coop Marked. I tiden fremover skal vi vurdere om ICAs nåværende konsepter skal innlemmes i Coops kjeder eller om de skal bestå som i dag, sier Fanebust. Omlag 40 prosent av butikkene i ICA Norge drives i dag av franchisetakere. Denne driftsformen planlegges videreført i Coop. - Franchisedrift er nytt og interessant for oss, og vi gleder oss til å få mange dyktige kjøpmenn med på Coop-laget. Vi har forberedt oss godt på å få inn et franchisekonsept i vår sentrale organisasjon, sier Fanebust. Oppkjøpet vil gi Coop synergier innenfor innkjøp, støttefunksjoner, logistikk og butikkdrift. - Synergiene vil gi oss økt konkurransekraft og føre til lavere priser for våre kunder. Vi legger opp til et betydelig investeringsprogram hvor mange butikker får et solid løft. Dette tror vi kundene vil legge merke til og sette pris på, sier Fanebust. På landsbasis hadde Coop og ICA Norge ved årsskiftet en markedsandel på henholdsvis 22,7 og 11,1 prosent. - Mange skulle nok helst sett at det fortsatte å være fire store aktører i det norske dagligvaremarkedet. ICA Norge har imidlertid besluttet å selge sin norske virksomhet. Av de realistiske alternativene, er den beste løsningen både for forbrukerne og leverandørene i dagligvaremarkedet at Coop overtar ICA Norge. Dette vil sikre kundene tilgang til kvalitetsvarer til lave priser, og et fortsatt mangfold av butikker over hele landet, sier Fanebust. Gjennomføring av transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Coop er innforstått med at det i noen lokale markeder kan være konkurranseforhold som gjør at de ikke vil kunne overta enkelte butikker. Coop vil nå gå i dialog med Konkurransetilsynet for å finne den beste løsningen på dette.

Siste saker