Coop vil fjerne Nortura som markedsregulator

– Konkurransenøytralitet på kjøttsiden er svært viktig for oss i Coop. Derfor oppfordrer vi myndighetene til å skille regulatorrollen fra produsentrollen. At Nortura sitter på begge sider, er en uheldig sammenblanding.

Coop-sjef Ola H. Strand var svært klar i sin dom da han innledet til debatt på KLFs ERFA-møte i Larvik i juni. For å oppnå det han kalte virksom konkurranse i dagligvaremarkedet, må regulatorrollen og produsentrollen skilles. Strand ga også klart uttrykk for at aktiv bruk av og satsing på egne merkevarer er en viktig faktor i bestrebelsene på konkurranse i hele verdikjeden. Coop-sjefen benyttet dessuten muligheten til å gi et spark til Matkjedeutvalget. – Mye surr – Matkjedeutvalget, der også vi var representert, var mest opptatt av maktperspektivet. Og det ble mye surr ut av det. Jeg ville foretrukket sterkere fokus på effektiv konkurranse med forbrukeren som perspektiv. Vi trenger et nytt utvalg som ser på hvordan en effektiv verdikjede kan skapes, og hvordan det er mulig å skape sterkere konkurranse i hele verdikjeden, også på produksjonsleddet, sier Strand. To utspill Under ERFA-møtet i Larvik, kom Strand med to konkrete innspill for å bedre konkurransen: Endre markedsregulatorordningen og større satsing på egne merkevarer (EMV). I dag er Nortura tildelt rollen som markedsregulator i kjøttsektoren og Strand sier at politikerene nå må se på om den eksisterende markedsreguleringsordninga fungerer godt nok.

Siste saker