Dagligvarelovutvalget med myk landing

I Soria Moria-erklæringen klargjorde regjeringen at de ønsket å ”gjennomføre en utredning om styrkeforholdene i verdikjeden for mat som skal bidra til åpenhet og innsyn, samt sikre forbrukerinteressene og en tilfredsstillende samfunnsmessig kontroll.”

I februar 2010 ble Matkjedeutvalget oppnevnt og i april 2011 kom NOU “mat, makt og avmakt”.

KLF oppfattet at Matkjedeutvalget i sin rapport i for liten grad fokuserte på mat og maktfordeling mellom aktørene innenfor matkjeden. Som bransjeorganisasjon innenfor kjøtt- og egg ønsket vi fokus på utfordringer og problemstillinger som er spesielle i verdikjeden for mat. Det mener vi ville vært et godt bidrag til å gi gode og forutsigbare rammebetingelser til alle ledd i den norske verdikjeden fra jord til bord.

Les KLFs innspill til matmaktutvalget (april 2011)

Gjennom oppnevning av Dagligvarelovutvalget har regjeringen beveget seg enda litt lenger fra Soria Moria-formuleringen. Utvalgets mandat var å vurdere behovet for en ny lov om god handelsskikk for å sikre god forretningskultur i dagligvarebransjen. Målet skulle være å gi forbrukerne bedre utvalg, tilgjengelighet, kvalitet og lavere priser.

Innstillingen fra Dagligvarelovutvalget fremstår som en myk landing på gode ambisjoner fra Soria Moria. Fokus på viktigheten av økt verdiskaping fremfor fordeling av verdiskapingen, fokus på vern mot kopiering samt ønsket om å rydde i lovverket og legge tydeligere til rette for god handelsskikk gjennom et handelstilsyn og en lov gir litt til både industri, handel og forbruker.

Ved første gjennomgang synes det som om Dagligvarelovutvalget har svart godt på den oppgaven den fikk og tiltakene vil bidra i positiv retning. Men det er vanskelig å se at det vil føre til vesentlige endringer, verken for den norske verdikjeden for mat eller for industriens forhandlingsposisjon versus dagligvarehandelen.

De som er opptatt av at den norske verdikjeden for mat skal preges av et balanserte styrke-forhold mellom leddene må fortsatt vente.

Siste saker