Daka inn i Norsk Protein

Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) skrev i dag under en avtale som medfører at Daka Denmark tar over 10 prosent av aksjene i Norsk Protein AS.

Nortura har solgt 8 prosent av aksjene og KLF 2 prosent av aksjene. Det betyr at Nortura vil eie 67 prosent, KLF 23 prosent og Daka 10 prosent av aksjene i Norsk Protein AS.

Hovedaksjonær i Daka er det tyske firmaet SARIA Group med en eierandel på 51 prosent. De resterende aksjene eies av dansk kjøttindustri. SARIA group er en at de to største aktørene innenfor mottak av proteinråstoff fra den europeiske kjøttindustrien.

Samtidig har KLF kjøpt opp Den Stole Hane sine aksjer i Norsk Protein, og ivaretar nå alle medlemsbedriftenes interesser.

- Dette er en veldig positiv løsning for kjøtt- og fjørfebransjen i Norge og KLFs medlemsbedrifter. Samarbeidet med Daka vil være med å sikre at best mulig tilgjengelig teknologi og kompetanse tilflyter Norsk Protein slik at håndteringen av slakteavfall vil skje til lavest mulig nettokostnader for bedriftene. I tillegg sikrer samarbeidet like konkurransevilkår mellom aktørene i bransjen, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Norsk Protein AS er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler de disse til kjøttbeinmel og animalsk fett. Selskapet omsatte i 2015 for 337 mill. kroner og tok imot vel 175 600 tonn råstoff.

Siste saker