Datateknologi tas i bruk for å bedre dyrevelferden

Datateknologi tas i bruk for å bedre dyrevelferden Bedre dyrevelferd kan skapes gjennom intelligent bruk av data. Per A. Sleipnes Teknologisk Institut i København vil i et internasjonalt samarbeid utnytte… Les mer

Datateknologi tas i bruk for å bedre dyrevelferden

Bedre dyrevelferd kan skapes gjennom intelligent bruk av data.

Per A. Sleipnes

Teknologisk Institut i København vil i et internasjonalt samarbeid utnytte data for å skape bedre dyrevelferd på alle trinn i svineproduksjonen.

Målinger ved hjelp av kameraer, mikrofoner og kjemiske sensorer, skal kombineres i et nettbasert og brukervennlig system slik at man automatisk kan overvåke og dokumentere dyrevelferden for griser gjennom hele produksjonskjeden. Det vil si fra bonde til slakteri. Å utvikle et slikt webbasert system, er det overordnede målet for et internasjonalt samarbeidsprosjekt – INSTAR, som Teknologisk Institut i København koordinerer.

Solid forskning

Den nye ved INSTAR-systemet, er at det både er basert på solid forskning på grisens velferd og på forbrukernes forventninger til hva gode dyrevelferd er. Det som også er nytt, er at systemet omfatter alle aktørene i svinebransjen fra bønder og transportører til slakterier. Alle får, med INSTAR, et verktøy for både å overvåke og dermed gi mulighet til å forbedre dyrevelferd, og samtidig demonstrere overholdelse av både lovkrav og forbrukerkrav i en langt større utstrekning enn man er i stand til i dag.

– Med INSTAR vil vi kombinere data fra for eksempel svinetransporter med forskningsbasert kunnskap om mulighetene for å forbedre dyrevelferden. I forbindelse med økte forbrukerkrav knyttet til det å kjøpe kjøtt hvor det er fokus på dyrehensyn, er det dermed skapt et solid grunnlag for å fremme dyrevelferd, sier teamleder Dorte Schrøder-Petersen, Teknologisk Institutt.

Målinger av dyrenes lyder

INSTAR vil utvikle og tilpasse både kjent og ny teknologi for å overvåke miljøet og dyrevelferd. For eksempel, automatisk video-overvåkning av griser, vision-analyse av slakteskrotter, målinger av lyder og støy fra dyrene, samt miljømessige sensorer. Disse dataene vil bli samlet i et nytt webbasert datasystem som er i stand til å omdanne måledata til et lettforståelig uttrykk for hvordan dyrenes velferd er akkurat her og nå – og har vært gjennom hele dyrets oppvekst.

Temperatur-registrering

– Mange svineprodusenter foretar allerede i dag elektroniske registreringer av for eksempel vanninntak og temperatur i båsene. Disse dataene vil bli supplert med lyd- og videoovervåkning. Mere støy kan f.eks. være et tegn på at dyrevelferden utfordres som følge av økt stress. I det utviklede datasystemet kan man derfor innlemme et automatisk system som reagerer hvis lydnivået overskrider en viss grense. På den måten kan korrigerende tiltak iverksettes raskt, sier Dorte Schrøder-Petersen.

Dyrevelferd må dokumenteres

De innsamlede dataene vil også bli brukt med tanke på en generell og kontinuerlig måling av parameter som kan brukes som dokumentasjon på dyrevelferd gjennom hele kjeden overfor så vel myndigheter som næringsmiddelprodusenter, detaljhandel og forbrukere.

– Mange butikkjeder stiller i dag strenge krav til at dyrevelferd skal kunne dokumenteres. Det krever kundene, og det er ventet å bli en voksende trend framover, sier Dorte Schrøder-Petersen.

Tilsvarende, som for dyrevelferd, vil INSTAR analysere utslippene av stoffer som ammoniakk, metan og karbondioksid i luften fra gårder og slakterier.I tillegg til å ha en positiv innvirkning på omgivelsene, vil reduserte utslipp også forbedre dyrevelferd i fjøsene.

EUs rammeprogram

INSTAR involverer alle med interesse for dyrevelferd – fra forbrukere, via detaljhandel og foodservice, transportselskaper, bønder, slakterier, offentlige myndigheter, teknologiutviklere og universiteter

Siste saker