Debatten rundt dobbel mottaksplikt engasjerer

Debatten rundt dobbel mottaksplikt engasjerer OSLO Mens bl.a. KLF gir sin fulle støtte, er mange aktører i landbruket negative til regjeringens forslag om dobbel mottaksplikt på kjøtt. Illustrasjonsfoto: Colourbox I… Les mer

Debatten rundt dobbel mottaksplikt engasjerer

OSLO Mens bl.a. KLF gir sin fulle støtte, er mange aktører i landbruket negative til regjeringens forslag om dobbel mottaksplikt på kjøtt.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I dag har markedsregulator Nortura mottaksplikt på alt kjøtt fra bonden. Med det nye forslaget fra regjeringen, vil også uavhengige slakterier kunne levere kjøtt til Nortura i en overskuddssituasjon. Begrunnelsen fra regjeringen er å bedre balansen av forretningsmessig risiko mellom aktørene. De mener at det er urimelig å forlange at bøndene som leverer til uavhengige slakterier, i en overskuddssituasjon skal levere til Nortura.

Norges Bondelag mener dobbel mottaksplikt på kjøtt, overfører risiko fra uavhengige industriaktører og over på den norske bonden. Der i gården tror man at dobbel mottaksplikt bidrar til en ytterligere forsterkning av utviklingen mot vertikal integrasjon på kjøtt.

Nortura på sin side går enda lengre og hevder i sin høringsuttalelse at dersom Regjeringen vedtar innføring av dobbel mottaksplikt på kjøtt, vil tiltaket legge grunnlaget for en avvikling av markedsreguleringen på kjøtt i Norge.

– Dobbel mottaksplikt vil i praksis være en sentraliserende reform for landbruket i Norge da det vil føre til økt konkurranse om primærprodusentene i sentrale områder, mens det vil være vanskelig å opprettholde konkurransedyktige priser til produsenter i grisgrendte, ikke husdyrtette områder, skriver Nortura i sin uttalelse.

Siste saker