– Det blir nok ribbe til jul!

– Det blir nok ribbe til jul! OSLO – Det er liten tvil om at ribbe er et viktig produkt i tiden som kommer og vi har gode signaler både… Les mer

- Det blir nok ribbe til jul!

OSLO – Det er liten tvil om at ribbe er et viktig produkt i tiden som kommer og vi har gode signaler både fra bransje og myndigheter om at det blir mulig å skaffe nok råstoff.

Det sier markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr (bildet). Det store spørsmålet både for han og bransjens aktører er hvor mye som trengs totalt? Nå vurderes derfor behovet for å supplere det norske markedet med både nedsatt toll for fersk gris og ferskt sideflesk for perioder i oktober/november.

Flere spørsmål enn svar

– Vi vet ikke hvor mye som normalt kjøpes av forbrukeren på grensen. Vil det bli mulighet for det i år, og i hvor stor grad vil nordmenn faktisk benytte muligheten?

Det er med andre ord flere nye spørsmål i år. Julebordsesongen er også et usikkert kort. Restauranter og hoteller etterspør litt andre produkter av ribbe enn forbrukeren gjør i butikken, og leverandøren er kanskje en annen. Og hvis julebord velges bort, hva spises isteden hjemme?

Sideflesket brukes ikke bare til ribbe, men også bacon, som det i mange år har vært sterk etterspørselsøkning etter, men i år har vokst enda kraftigere, fastslår Myhr.

Illustrasjonsfoto: Matprat

Økonomisk risiko

Nesten like viktig er hvor mye som er nødvendig å importere. For det er forbundet med betydelig økonomisk risiko å ta inn for mye, siden råvareprisen normalt faller etter julesesongen. Hvem tar den risikoen og kostnaden – importør, foredlingsleddet eller handelen? Og hvor mye mer/mindre enn normalt trenger hver kjøttbedrift?

Det som er sikkert er at norsk sideflesk prefereres av kundene. Importen er et supplement. Internasjonalt er etterspørselen etter gris høy, grunnet redusert produksjon som følge av afrikansk svinepest. Også i Europa legger den begrensninger på hvor råvarer kan hentes fra. Pris vil være virkemiddelet som må brukes for å kjøpe nødvendige mengder – og med norsk toll på toppen, må ingen tro det blir billig importribbe.

300 tonn

– Tradisjonelt er det som regel knapt med fersk ribbe i juleinnspurten.

Slakting av norsk gris gir det største volumet, og det kommer et tillegg gjennom EU-kvoten på 300 tonn. Så vil det sannsynligvis bli vurdert om det er nødvendig med et supplement gjennom import av fersk hel gris. Men etterspørselen vil også dekkes av fryst ribbe, ferdig stekt og krydrede varianter – der noe vil være produsert tidligere. Denne vil være basert på importen vi venter i oktober/november, bekrefter Endre Myhr til slutt.

Siste saker