Det er faktisk størrelsen på kyllingen det kommer an på

Det er faktisk størrelsen på kyllingen det kommer an på STØREN Ved å benytte kyllingrasen Hubbard, bruker Norsk Kylling tre millioner færre kyllinger for å produsere den samme mengde kyllingkjøtt…. Les mer

Det er faktisk størrelsen på kyllingen det kommer an på

STØREN Ved å benytte kyllingrasen Hubbard, bruker Norsk Kylling tre millioner færre kyllinger for å produsere den samme mengde kyllingkjøtt. Stikkordene er større kylling på større arealer.

Per A. Sleipnes

Det kreves nemlig opp mot 30 prosent mer plass når Hubbard-kyllingene skal vokse seg store med tanke på slakting og foredling. Etter første ordinære driftsår, er adm. direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling klar på at denne produksjonen både er mer dyrevennlig, gir forbrukerne et bedre sluttprodukt og ikke minst bidrar til bedre økonomi for bonden.

– Omfattende grep

Og han utdyper:

– Det vi har gjort med bytte av hybrid, er i bunn og grunn en større satsing enn det å bygge nytt industrianlegg. For mange kan det høres spesielt ut, men å legge om slik at nær 140 bønder får en nokså ny hverdag i sin produksjon, er et omfattende grep. Men grepet var både naturlig, bærekraftig og nødvendig. Og jeg må innrømme at både jeg og mange av mine nøkkelfolk i Norsk Kylling har vært frustrerte underveis når deler av næringen har trukket våre motiver i tvil. Det vi har gjort er å løfte hele kyllingsegmentet via denne satsingen. Det er det ikke bare vi som har glede av, fastslår Stokbakken.

– Produksjonen av Hubbard-kyllingene gir et bedre sluttprodukt for forbrukerne og bedret økonomi for bonden, sier Kjell Stokbakken.

Bedre dyrevelferd

– Noen mener at dere snakker ned andre raser og andre bønder, når dere framhever Hubbard-rasen, blant annet via reklamekampanjer i mediene.

– Markedsføringen vår er en konsekvens av den dokumentasjon vi sitter på om denne rasen. Vi hadde selvsagt ikke gått ut slik vi har gjort om vi hadde vært i minste tvil om fakta og realiteter. Hubbard-rasen har alle de kvaliteter som et moderne marked nå etterspør og det er all grunn til å presisere at vi ikke har sagt at dyrevelferden ved bruk av andre raser er dårlig. Her i landet legger vi lista generelt høyt hva dyrevelferd angår i produksjon av kjøtt. Det vi gjør, er bare å konstatere at Hubbard-kyllingen løfter denne dyrevelferden enda flere hakk – til glede for både bønder, forbrukere og aller viktigst for kyllingen.

God dokumentasjon

– Dere har fått solid ryggdekning av Mattilsynet i satsingen på ny rase, og Dyrevernalliansen har også vendt tommelen opp. Hva betyr denne støtten?

– Den betyr selvsagt mye for oss, og bekrefter først og fremst troverdigheten vår når vi fastslår at Hubbard presterer bedre på alle velferdsparametere. Dokumentasjon er alfa og omega i så henseende.

Det er for øvrig viktig å understreke at vi har valgt å bringe inn alle parter, også dyrevernssiden, når vi har kommunisert vårt budskap. Det er slik at Norsk Kylling ønsker å jobbe faktabasert og med en stor grad av åpenhet hele veien, understreker Kjell Stokbakken.

Mer tumleplass

Han er nøye med å presisere at bonden står sentralt i den Hubbard-satsing som ble innledet for to år siden.

– Vi trenger mer produksjonsareal men færre kyllinger. Ettersom Hubbard-kyllingen lever lenger (41 prosent lengre levetid enn Ross-rasen) og er svært aktiv, bruker den både plass og miljøberikelser svært aktivt. Vi har i den forbindelse bygget opp en prismodell overfor våre bønder som reduserer risikoen for den enkelte bonde. Jeg mener derfor vi bidrar til å styrke bondens stilling via denne satsingen, ikke redusere den som noen feilaktig hevder, sier Stokbakken.

– Hvilke tilbakemeldinger får dere fra bøndene?

– Med vår nye kyllingrase Hubbard får vi tilbakemeldinger om en triveligere arbeidshverdag for bøndene, med rekordlite sykdom og dødelighet i fjøset. Bøndene opplever friskere kyllinger som vokser saktere og som har en naturlig og mer aktiv adferd enn den rasen de brukte før.

Kyllingbøndene våre er altså akkurat de samme som de var før, men de byttet til en rase som gir dokumenterbar bedre dyrevelferd. Etter første ordinære driftsår med Hubbard-kylling er vi stolte over resultatene av disse grepene, avslutter Kjell Stokbakken.

Mange milliarder

Det norske totalmarkedet i 2019 var på 98 millioner kilo kylling og 66 millioner kilo egg. Det er altså snakk om et marked med en butikkomsetning på mange milliarder kroner i året.

Støtte fra Mattilsynet

GAULDAL Norsk Kylling får støtte fra Mattilsynets. I en fersk rapport peker Mattilsynet på kraftig reduksjon i dødelighet, trolig på grunn av senere vekst.

– Ved at veksten skjer i et mer langsomt tempo, blir belastningen på kroppen mindre og kyllingene utvikler ikke lidelser i like stor grad som kyllinger som vokser raskere, heter det bl.a. i rapporten.

– Mattilsynet avdeling Gauldals erfaring er at dyrevelferden for slaktekylling av hybriden Hubbard JA 787 er forbedret sammenlignet med Ross 308, skriver veterinær Marit Silset Solberg i Mattilsynets rapport.

Omleggingen gjorde at Rema 1000 / Norsk Kylling byttet ut 14 millioner Ross 308-kyllinger, med Hubbard-kyllinger.

Siste saker