Dette kan bli det nye Otta-slakteriet

Dette kan bli det nye Otta-slakteriet Slik framstår et eventuelt nytt slakteri på Otta – i regi av lokale produsenter i Gudbrandsdalen og Fatland/Jæder. Og planleggingen går sin gang, selv… Les mer

Dette kan bli det nye Otta-slakteriet

Slik framstår et eventuelt nytt slakteri på Otta – i regi av lokale produsenter i Gudbrandsdalen og Fatland/Jæder. Og planleggingen går sin gang, selv om tempoet er noe redusert som følge av korona-situasjonen.

Per A. Sleipnes

Det er det danske konsulentselskapet NIRAS som nå både har levert tegninger av det nye anlegget, samt budsjett/prisoverslag over et komplett ferdigstilt slakteri. Mellom 250 og 300 millioner kroner er prisen vi snakker om og den er nokså identisk med den prisantydning som ble gitt tidlig i vinter da partene besøkte Otta og arrangerte møter om dette store prosjektet.

Strategisk fornuftig prosjekt

– Vårt engasjement i dette prosjektet er minst like sterkt nå som det var i januar. Hele ideen med et nytt slakteri på Otta er strategisk fornuftig på alle måter. Det forutsetter selvsagt at så godt som alle produsentene i Gudbrandsdalen er innstilt på å levere slaktedyr til et nytt slakteri utenfor Nortura-sfæren. Vi må med andre ord ha bøndene med oss. Så skal vi gjøre en god jobb både i planleggings- og driftsfasen, sier konsernsjef Terje Wester i Fatland.

– Vårt engasjement i dette prosjektet er minst like sterkt nå som det var i januar, fastslår Terje Wester. Her sammen med leder i arbeidsutvalget for nytt Otta-slakteri, Terje Jonny Sveen.

Styrket bevissthet

Han får full støtte av Terje Jonny Sveen, leder for arbeidsgruppa for nytt slakteri på Otta.

– Stemningen blant bønder i vår region, er fortsatt entydig: nytt slakteri som erstatter det Nortura etter hvert akter å legge ned, er prioritet nummer en. Jeg vil hevde at den pandemien vi nå opplever, har styrket bevisstheten om at slakteri i nærområdet er eneste farbare vei. Jeg er med andre ord mer optimistisk i dag enn jeg var for to måneder siden, med hensyn til realiseringen av det vi ser for oss. Ekstra inspirerende nå er at vi har fått tegninger og konkrete tall på kostnader etc., sier Terje Jonny Sveen til Kjøtt & Eggprodusenten.

Brennende engasjement

– Arbeidsgruppa som taler bøndenes sak på Otta, har gjort en fabelaktig jobb og vi har en svært god dialog. Det er flinke folk som har et brennende engasjement for å beholde et slakteri i regionen. Slik sett har vi alle forutsetninger for å lykkes med dette prosjektet. Men det er mange brikker som må på plass og i løpet av de kommende ukene vil mye være avklart. Jeg er i hvert fall ikke mindre optimist etter å ha fått tegninger og kostnadsoverslag på bordet, poengterer Wester.

20 000 storfe

Eierfordelingen mellom bøndene og Fatland/Jæder en foreløpig ikke avklart. Det som er sikkert er at slakteriet både må slakte storfe og småfe. I dag snakker vi om rundt 20 000 storfe i Gudbrandsdalen og om tre fjerdedeler av dette storfeet kanaliseres til et nytt Gudbrandsdal Slakteri, vil det trolig være tilstrekkelig for å drive lønnsomt. Poenget er å bygge et slakteri som er så lite at det framstår som fleksibelt, men så stort at det blir effektivt.

Hovedpoenget for meg, er å unngå rasering av Ottasamfunnet, sier Stein Inge Lillebråten.

Blir rasert

Bonde Stein Inge Lillebråten er en av flere hundre produsenter som jobber aktivt for å komme opp med et nytt alternativ når Nortura legger ned i løpet av året. Men Lillebråten mener at tidsaspektet blir stadig viktigere.

– Tiden jobber for Nortura. Styret i kjøttsamvirket regner med at stemningen for nyetablering blant Gudbrandsdal-bønder avtar sakte men sikkert. Som bønder er vi sikret leveranser enten til Rudshøgda eller Malvik. Det er lokalsamfunnet som helhet vi i første rekke må ha i tankene når vi nå snakker varmt om etablering av ny virksomhet. Otta-samfunnet blir rasert når Nortura trekker seg ut og det er det er hovedpoenget for meg og mange med meg, sier den unge Otta-bonden.

Siste saker