– Digital transformasjon av kjøttkontrollen

Forskningsprosjektet «EyeAM – digital transformasjon av kjøttkontrollen» skal utvikle et konsept for digital transformasjon av kjøttkontrollen, det vil si objektive og automatiserte kjøttkontrolløsninger, ved å dra nytte av matkjedeinformasjon (MKI)… Les mer

Forskningsprosjektet «EyeAM – digital transformasjon av kjøttkontrollen» skal utvikle et konsept for digital transformasjon av kjøttkontrollen, det vil si objektive og automatiserte kjøttkontrolløsninger, ved å dra nytte av matkjedeinformasjon (MKI) og sensorer brukt i slakteriene.

Av Gunvor Elise Nagel-Alne, spesialveterinær, Animalia

Hovedmålet for «EyeAM»-prosjektet er å definere, utvikle og demonstrere nye løsninger for overvåking og kontroll av mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse i slakteriene. Kjøttkontroll og offentlig tilsyn i slakteriene er tid- og ressurskrevende. Det er derfor hensiktsmessig å se om en kan etablere bedre og mer automatiserte systemer.

Nyskapende teknologi

Animalia er prosjekteier og leder prosjektet. Øvrige prosjektdeltagere er Fatland Oslo AS, Nortura SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Meats AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Realtek og det italienske selskapet Farm4Trade som skal bidra med nyskapende teknologi for innovasjon og utvikling av systemer for objektiv og automatisert kjøttkontroll. Mattilsynet bidrar med innspill om regelverk i forbindelse med utforming av forsøk i slakterier og annet prosjektarbeid. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FFL/JA-midler, og prosjektperioden er 2022–2025.

Fem arbeidspakker

Det er definert fem arbeidspakker i prosjektet. Disse inkluderer strukturering av konsept og mobilisering av allerede eksisterende kompetanse, utnyttelse av MKI fra Dyrehelseportalen og Mattilsynets kjøttkontroll system (MAKKS), automatisere kontrollen av dyr til slakt (ante mortem) inkludert kontroll med skitne slaktedyr for å oppnå større objektivitet i vurderingene og testing av automatisk bilderegistrering av bryst- og lungebetennelse hos gris i kjøttkontrollen.

Sammenlignet med mange andre land har norske griser lav forekomst av både bryst- og lungebetennelse. Dermed utgjør den norske svinepopulasjonen en utmerket gruppe for å teste systemet der det er lite sykdom. I tillegg kan det tenkes at man i framtiden kan få etablert et kosteffektivt system for overvåking og kontroll.

Anvendbare forskningsresultater

«EyeAM» har avholdt kickoff-møte med samtlige av de involverte prosjektpartnerne.

Det er høy grad av innovasjon i prosjektet, og det er forventninger om at prosjektresultater skal demonstrere løsninger som kan gi effektivisering og forbedring av dagens kjøttkontroll.

Arbeidet og resultater fra «EyeAM»-prosjektet vil være relevant også for andre land og vil bidra til å bygge en norsk plattform for å delta i større, europeiske prosjekter som er rettet mot digital transformasjon av kjøttkontroll og bruk av innovative løsninger i kjøttkontrollen.

Siste saker