Digitalisering i landbruket – det nye gullet?

Digitalisering i landbruket – det nye gullet? Bjørn Iversen Adm. Direktør i Landbrukets Dataflyt Norsk landbruk er en av de mest digitaliserte næringene i Norge og dermed også svært langt… Les mer

Digitalisering i landbruket – det nye gullet?

Bjørn Iversen

Adm. Direktør i Landbrukets Dataflyt

Norsk landbruk er en av de mest digitaliserte næringene i Norge og dermed også svært langt framme i verdensmålestokk. Landbruket genererer store mengder data og bøndene kommuniserer i stor grad digitalt med leverandører, varemottakene og andre aktører tilknyttet næringen.

I februar i år ble Alexandra Bech Gjørv engasjert av regjeringen til å lede en ekspertgruppe som skal se på utfordringer og muligheter for deling av data i og fra næringslivet. På et møte med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad i juni valgte Gjørv å trekke frem landbruket som både avansert bruker av digitale løsninger, men også en næring som leder an når det gjelder nytenkning knyttet til anvendelser av data og kobling av data. Dette lover godt for norsk landbruk.

I Norge har vi en lang historie i å dele kompetanse og samarbeide for å få til de beste løsningene. Mange organisasjoner er etablert som samvirkelag, mens andre har valgt andre samarbeidsformer. Uansett er intensjonen å virke sammen til beste for alle produsenter, eiere og kunder. Vi har dermed organisert oss i større enheter som spesialiserer seg innen våre fagfelt, enten det er kjøtt, melk, korn, grønnsaker, skogbruk eller et annet fagfelt.

Alle fagfelt har kommet langt når det gjelder digitalisering og det skjer nærmest daglig nyvinninger som forenkler og forbedrer produksjon, samhandling eller kvalitet. Det er svært gledelig. I Landbrukets Dataflyt opplever vi imidlertid at et antall aktører begynner å bli restriktive med deling av data. Vi tenker da ikke på persondata, men generiske data som flere aktører har bruk for og som virksomheter genererer eller mottar.

Til tross for at vi som næring ligger langt fremme når det gjelder digitalisering er vi fremdeles helt i startgropen for videre automatisering og forenkling. Likevel, uten at aktører vet helt hva de skal bruke dataene til, ser vi en økende tilbakeholdenhet i å dele data på kryss å tvers av selskaper og fagsektorer, samtidig som man etablerer interne digitaliseringsinitiativ som ofte mangler helhetlig tenkning og kompetanse. Når mange erfarer at de store vinnerne globalt er datadrevne selskaper ofte kalt de «fem store tech-selskapene», blir man engstelig for å dele noe som muligens kan vise seg å være verdifullt.

Hver for oss blir vi innen norsk landbruk små aktører i en global målestokk, men sammen kan vi faktisk utgjøre en stor forskjell. På samme måte som vi har samarbeidet og samkjørt oss landbruksfaglig, bør vi gjøre det samme innen datadeling og digitalisering. Med felles satsing og med samarbeid på tvers av alle fagområder kan vi utnytte digitaliseringen av landbruket til å bli enda mer bærekraftig, gi enda bedre kvalitet og samtidig øke konkurransekraften ytterligere. Vårt mantra er derfor, sammen må vi dele, diskutere og innovere.

Siste saker