KLF Forum – Åpenhetsloven

Alle bedrifter som omfattes av Åpenhetsloven skal oppdatere og offentliggjøre sine redegjørelser innen 30. juni hvert år. I 2021 vedtok Stortinget med tverrpolitisk enighet åpenhetsloven – lov om virksomheters åpenhet… Les mer

Alle bedrifter som omfattes av Åpenhetsloven skal oppdatere og offentliggjøre sine redegjørelser innen 30. juni hvert år.

I 2021 vedtok Stortinget med tverrpolitisk enighet åpenhetsloven – lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

I forarbeidene til loven er bedrifter oppforet til å samarbeid om å løse bransjeutfordringer. KLF Forum – Åpenhetsloven ble derfor etablert 14. desember 2023, og er åpen for alle KLFs medlemmer. Hensikten med forumet er at bedriftene skal kunne dele gode ideer om hvordan de på en rasjonell og praktisk måte kan følge opp Åpenhetsloven. Deltakerne ser også på om det er felles problemstillinger som det kan være mulig å samarbeid om.


KLF Forum – Åpenhetsloven avholder en Teams-samling 16/5 kl 12-1240. Samlingen er et  ledd i bedriftenes arbeid med å oppdatere sine redegjørelser. Ønsker bedriften å bli med i KLF Forum – Åpenhetsloven?  Meld dere på her.


Mer enn 70 millioner kroner
Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette. Vilkårene for å være omfattet av loven, er at bedriftene oppfyller to av tre vilkår:

  • har en årlig omsetning på mer enn 70 millioner kroner.
  • at balansen overstiger 35 millioner kroner.
  • at bedriften har mer enn 50 ansatte gjennom regnskapsåret.

I KLF-sammenheng omfatter dette rundt 60 av den totale medlemsmasse på vel 130 bedrifter.

Lovens formål er i § 1 å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

Medlemmer av KLF Forum – Åpenhetsloven:

Axel Andersen ASv/Anniken Olsenkvalitet(a)axelandersen.no
Den Stolte Hane ASv/Thea Kjendlie  thea.kjendlie(a)denstoltehane.no
Edelgard ASv/Jon Daniel Nesjejondaniel(a)edelgard.no
Fatland Konsernv/Roar Malminroar.malmin(a)fatland.no
Fg Kjøttsenter ASv/ Christopher N. Buhscnb(a)fgkjott.no
Grilstad ASv/Janne Haugdaljanne.haugdal(a)grilstad.no
H Mydland AS v/ Kurt Henrik Mydlandkurt(a)mydland.no
Kanda AS v/ Eva Marcussen Kongelfeva(a)kanda.no
v/ Maria Marcussen Kongelfmaria(a)kanda.no
v/ André Berganandre.bergan(a)kanda.no
Kuraas ASv/ Ole Kuraasole(a)kuraas.no
v/ Ivan Kuraasivan(a)kuraas.no
v/ Mathias Stokkvoldmathias(a)kuraas.no
Per's Kjøkken ASv/ Asta Stefanovickvalitet(a)perskjokken.no
Prima Brands ASv/ Unn Elin Kleppaunn.elin.kleppa(a)prima.as
Roar Stang Kjøtt ASv/ Heidi Fuglumheidi(a)konvintek.no
Røros Slakteri ASv/ Kjell Ove Oftedalkjell.ove.oftedal(a)rorosslakt.no
Slaktehuset Eidsmo Dullum ASv/ Rune Dullumrune(a)slakthuset.no
Svindland ASv/ Ann Sylvi Vikesåannsylvi(a)svindlandas.no

Siste saker