Dobling av marginal detaljistaktivitet

Grensen er nå endret for hvor mye næringsmiddel av animalsk opprinnelse en detaljist kan selge til en annen detaljist.

Helse- og omsorgsdepartementet ba Mattilsynet i oktober 2012 å utføre en vurdering av endringsbehov i Animaliehygieneforskriften kapitel V, etter henvendelser fra kjøttbransjen til Stortingets president.

- KLF har jobbet med denne saken over flere år, sier Mette Juberg, Mattrygghet- og kvalitetssjef. Ting tar tid, spesielt når det er snakk om EU-regelverk som skal tolkes og tilpasses.

Saken handler om en endring av matregelverket (animaliehygieneforskriften) og hvilke konsekvenser det har fått for små virksomheter (f.eks. slakterbutikker).

Spørsmålet er om slakterbutikker skal defineres som kjøttvirksomhet på linje med kjøttindustrien, eller som detaljist/butikk. Defineres slakterbutikken som detaljist, behøver den ikke godkjenning etter hygieneregelverket. I dag kan virksomheter selge maksimalt 300 kilo animalske produkter til andre detaljister for selv å kunne regnes som detaljist. Det er vanskelig for en slakterbutikk å holde seg innenfor en så lav grense.

- Dobling er riktig retning. Vi hadde gjerne sett at grensen gikk opp til i alle fall 1300 kilo per uke, sier Juberg, som viser til KLFs høringsbrev sendt Mattilsynet i fjor.

- For bedriftene betyr dette at de kan selge mer i løpet av høysesong. Før har det vært begrensninger som har hemmet veksten til bedriftene, sier Juberg.

Radius for utsalg er også endret fra 60 km til 100 km.

Siste saker