Dommere og kokker

Nofima stiller i år med hoveddommer for konkurransen, og har med seg 20 andre dommere og 5 kokker. Disse er fagfolk med bakgrunn som pølsemakere eller næringsmiddelteknologer. Ingen dommere er ansatt i bedriftene som deltar i konkurransen.

For kjøttbransjen er det avgjørende at konkurransen blir helt objektiv. Ingen kjente merkevarer skal ha fortrinn framfor mindre kjente produkter. Derfor er konkurransen lagt opp med blindtesting, der emballasje er fjernet, slik at dommerne ikke vet hvem som har levert inn produktet som testes.

Kokkene avemballerer og tilbereder. Dommerne får servert maten, tester, smaker og skriver ned sine kommentarer.