Driftskreditt for landbruket

Bønder har mulighet til å være med i Oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket – privatordningen. KLF har inngått avtale med Den Norske Bankforening og Sparebankforeningen i Norge for at bøndene… Les mer

Bønder har mulighet til å være med i Oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket - privatordningen. KLF har inngått avtale med Den Norske Bankforening og Sparebankforeningen i Norge for at bøndene skal oppnå rimeligere driftskreditt.

Senere har Meieribransjens Landsforbund, Norgesfôr, Unikorn og Norkorn tiltrådt avtalen. For de medlemsslakterier som tilbyr denne ordningen til sine leverandører, og dermed stiller som garantist overfor banken, er KLF ettergarantist. Gjennom ordningen innvilges normalt en driftskreditt på 40 prosent av årsomsetningen.

Hvis du ønsker å delta i ordningen kontakt ditt slakteri eller din bankforbindelse. Garantierklæringen finner du i vedlegget.

Her finner du håndbok og oversikt over vareavtakerne som deltar.

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte administrerende direktør i KLF.

Siste saker