Driftskredittordning for bøndene

Nationen hadde 25. april en artikkel under overskriften “Dropper Nortura etter kredittskvis”. I etterkant av den har det kommet flere henvendelser fra bønder som er redde for å miste driftskreditten. Det er det ingen grunn til.

Også de private varemottakene innenfor kjøtt, melk, egg og korn har en tilsvarende avtale med bankforeningene. Ordningene er tilnærmet like for de private og for samvirke, de gir samme fordel for bonden og størrelsen på driftskreditten fastsettes på samme måte. I tapssaker der bonden benytter begge ordningene, for eksempel privatordningen for kjøttleveransene og samvirkeordningen for melkeleveransene, samordner de to ordningene seg og fordeler tapet etter fastlagte retningslinjer. Bønder som av ulike årsaker har valgt ikke å fortsette som medlem av Nortura vil kunne opprettholde samme driftskreditt-tilbud ved å levere til et privat slakteri. Priser og betingelser for øvrig fås ved henvendelse til de aktuelle slakteriene. I 2011 var omsetningen for de bøndene som ønsket å benytte den private driftskredittordningen vel 2,2 milliarder kroner. De ikke-samvirkeeide bedriftene i bransjen garanterte for ca 1/3 milliard opptatt som driftskreditt av norske bønder.

Siste saker