Driftskredittordningen digitaliseres

Bønder har mulighet til å være med i oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket – privatordningen. I høst blir permene byttet ut med en digital løsning, og det avholdes nå kurs for KLFs slakterier og andre private varemottakere som er med i ordningen.

Den private oppgjørs- og driftskredittordningen er et KLF-initiativ med Den Norske Bankforening og Sparebankforeningen i Norge for at bøndene skal oppnå rimeligere driftskreditt.

Meieribransjens Landsforbund, Norgesfôr, Unikorn og Norkorn er også med i ordningen. For medlemsslakteriene som tilbyr ordningen til leverandørene sine, og dermed stiller som garantist overfor banken, er KLF ettergarantist. 

Det er mye penger og garantier det er snakk om; bare i Privatordningen er pt. 3011 konti omfattet av driftskredittordningen – privat og omsetningen disse utgjorde 2,42 milliarder kroner. Privatordningens garantiansvar var 142 millioner kroner.

Arbeidet med å få på plass en digital løsning, for å følge opp driftskredittordningen når det gjelder kommunikasjonen mellom varemottaker, bank og bonde, kommer på plass i løpet av høsten. Hensikten er å gi alle parter bedre oversikt over de forpliktelsene en har, samt å raskere kunne foreta endringer og justeringer som ordningen legger opp til. Den nye løsningen vil redusere behovet for lagring av papir og gjør det enklere å følge kommunikasjonen rundt som har funnet sted når tap eventuelt har oppstått.

Det avholdes nå kurs for KLFs slakterier og andre private varemottakere som er med i ordningen.
Påmeldingsfrist er satt til fredag 28. august. Meld deg på kurset her.

Tid og sted: onsdag 9. september, Garder kurs- og konferansesenter
For hvem: KLFs medlemsslakterier og andre private varemottakere som er med i ordningen.
Pris: kr 950,- + MVA per person (inkl. lunsj og servering i pauser).

Utdrag fra programmet:

  • Gjennomgang, utviklingstrekk i ordningen og tapssakene
  • Grosessen som vi kjører ved tapssaker
  • Samhandlingen mellom Samvirkeordningen og Privatordningen
  • Vi gjennomgår spesielt: feil/avvik vi ser garantistene ofte gjør, trekk og motavregning, samdrifter og purkeringer, bytte av varemottaker og dialog med bankene.
  • Hvordan redusere muligheten for tapssaker – eller økte tap
  • Presentasjon av digital løsning og rollen til ansvarlig kontaktperson
  • Deltakerne tester den nye løsningen. Alle tar med egen PC som settes opp mot løsningen for å teste på egne produsenter og hvordan informasjon utveksles i det nye systemet

Siste saker