Driver gård for å få topp mat på hotellet sitt

Driver gård for å få topp mat på hotellet sitt Han kunne kjøpt kjøttet langt billigere på markedet. Fritz Maislinger satser på sin egen kjøttproduksjon i stedet, for å gjøre… Les mer

Driver gård for å få topp mat på hotellet sitt

Han kunne kjøpt kjøttet langt billigere på markedet. Fritz Maislinger satser på sin egen kjøttproduksjon i stedet, for å gjøre hotellet sitt enda bedre.

Georg Mathisen

– Egenprodusert kjøtt er bra for hotelldriften. Det får opp imaget, lar oss fortelle en god historie og gjør at vi kan ta bedre betalt, sier Fritz Maislinger (til venstre), Anneliese Maislinger og Raphael Hacker.

– Det er 5000 topprestauranter i Østerrike. Men det er ikke alle som kan servere sitt eget kjøtt, sier Maislinger.

Han driver familiegården i Eugendorf rett utenfor Salzburg. Her har det vært gårdsdrift sammenhengende i 800 år. Maislinger-familien har eid gården de siste 200.

Ultrakortreist

– For fire år siden bygde vi en helt ny gård, forteller Fritz Maislinger. Da la han om produksjonen slik at han kunne bli leverandør til seg selv. Hovedinntektskilden til familien er nemlig hotelldrift. Gasthof Gastagwirt byr på 50 rom, restaurant med plass til 250 og god plass til konferanser.

– Om sommeren er vi fulle av turister. Om vinteren er vi for langt unna skianleggene, så da satser vi på konferanser. Det vi ofte ser, er at folk som har vært her på konferanse, kommer tilbake med familien etterpå. Ellers har vi mange lokale gjester i restauranten, oppsummerer Maislinger.

Som altså har bygd opp hele mattilbudet rundt sitt eget kjøtt.

– Jeg kunne kjøpt kjøtt 30 prosent billigere på markedet. Da hadde jeg fått oksekjøtt. Jeg har bare kastrater, og det er originale Pinzgauere, sier han.

Schwäbisch-Hällisch landsvin går fritt ut og inn og vil gjerne være ute selv på de kaldeste dagene.

Raser for smak

Det østerrikske Pinzgauer-feet er langt fra det største, men Fritz Maislinger holder på det på grunn av kvaliteten. Av samme grunn har han Schwäbisch-Hällisch landsvin: Det vokser ikke raskest, men han mener det smaker best.

– Jeg fôrer dem opp på eget gress, ikke korn eller kraftfôr. Jeg kjøper fem måneder gamle, kastrerte kalver fra en lokal partner og beholder dem til de er 26 til 28 måneder. Da veier de rundt 400 kilo, forteller han.

Så leverer han til en lokal slakter og får igjen kjøttet ferdig oppdelt, pakket og merket. Noen produkter får han også foredlet hos slakteren – blant annet sine egne burgere.

– Jeg har 50 kastrater og 30 griser. Så fôrer jeg opp 60 sauer om sommeren. Så er det hønene, da, ramser Maislinger opp.

Hønene bor i tilhenger – en egen «hønemobil» – og flyttes rundt gjennom sommeren.

Hønemobil

Hønene er et kapittel for seg selv. De bor i mobilt hus. Hønsehuset er en tilhenger som flyttes rundt med jevne mellomrom gjennom sommeren. Samtidig flyttes gjerdet, slik at hønene får gå på forskjellige områder i løpet av en sommer.

– Hele driften er lagt opp slik at den skal være så enkel som mulig. Jeg har nok å gjøre på hotellet, sier Fritz Maislinger selv.

Han snakker gjerne om god produktivitet. Gjødsel er en knapphetsfaktor i det økologiske jordbruket i Østerrike. Det blir ikke møkk nok til alle. Maislinger greier seg godt.

– Jeg har drevet økologisk i mer enn 30 år. Det var en vanskelig prosess til å begynne med. Alt jeg fikk høre, var at «du får ikke lov til å gjøre det slik, og du får ikke lov til å gjøre det slik». Jeg mener at økologisk er den beste driftsformen, men du må lære det, sier han.

På skjerm i fyrrommet kan han følge med på alt som skjer på varme- og kjølefronten. Her viser han rundt interesserte besøkende i regi av Innovasjon Norge.

Fyrer med flis

Gården leverer også energi til hotellet. Gastagwirt har sitt eget flisfyringsanlegg. 90 prosent av brenselet kommer fra egen skog.

– De siste 25 årene har vi spart store beløp på å fyre med flis i stedet for å bruke olje. Vi trengte 100 000 liter olje i året, forteller Maislinger, som også har svømmebasseng og sauna å varme opp. Nå skal han utnytte energien enda bedre: I år installerer han air- condition på alle hotellrommene.

– Da samler vi opp varmen fra det og kjølesystemet og bruker den til å varme vannet som trengs også til klesvask og matlaging. På denne måten kan vi skru av hele varmeanlegget i mai og ikke bruke det igjen før langt utpå høsten, sier Fritz Maislinger.

Gastagwirt ligger i Eugendorf rett utenfor Salzburg.

Siste saker