Driver markedsføring ved å snakke ned konkurrentene

Driver markedsføring ved å snakke ned konkurrentene OSLO – «Med mindre du eier et privat slakteri, er en egoist som kun tenker kortsiktig lønnsomhet eller bare er stokk tett i… Les mer

Driver markedsføring ved å snakke ned konkurrentene

OSLO – «Med mindre du eier et privat slakteri, er en egoist som kun tenker kortsiktig lønnsomhet eller bare er stokk tett i pappen, ta deg sammen og lever til samvirket».

Per A. Sleipnes

Dette er faksimile av Nortura-annonsen som sto på trykk i Bondevennen i mai.

Dette var hovedbudskapet i en annonsetekst som Nortura i Rogaland rykket inn i bladet Bondevennen i midten av mai. Det var Senterpartiets vararepresentant til kommunestyret i Vindafjord, Jone Ingvald Skartland, som ble sitert i den helsides annonsen og målsettingen med hans budskap synes klart: å rekruttere nye produsenter til kjøttsamvirket, produsenter som i dag leverer til KLF-slakterier.

Annonsen har vakt både oppsikt og ikke minst bestyrtelse blant mange aktører i den frittstående del av kjøttbransjen. Annonseteksten blir rett og slett oppfattet som nedlatende og ikke minst umusikalsk i tider som vi er inne i nå, der samholdet i bransjen er viktigere enn noensinne.

Vil fraråde

En av flere som har reagert kraftig, er KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen. Han har også kommentert denne saken i et eget innlegg i Bondevennen.

– Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund registrerer denne uvanlige innsalgsmetoden som er benyttet av Nortura, og vil på det aller sterkeste fraråde våre medlemsslakterier å benytte tilsvarende. Vi oppfordrer tvert imot våre medlemmer til å sette søkelys på seg selv og hvilke viktige økonomiske forhold og verdier de representerer, i sin markedsføring, sier Juul-Hansen

Felles dugnad

Og han legger til: Det er alltid interessant å følge med på hva konkurrenter sier og gjør. Det forteller ofte noe om verdiene de står for, den kreativiteten de har og hvordan de bygger samholdet i sitt «marked» videre. Ikke minst gjelder dette i koronakrisen der hele Norge er invitert til en felles dugnad. Landbrukets representanter og næringsmiddelindustrien har jobbet side om side for å få på plass løsninger rundt arbeidskraft, finne inndekning for ekstraordinære kostnader og skapt positiv oppmerksomhet rundt viktigheten av verdikjeden for norsk mat. Vårt felles mål har vært soleklart; når pandemien er over skal vi ha en verdikjede for norsk mat som er minst like sterk som den var før. Utspill som dette virker i motsatt retning, konkluderer KLF-direktøren.

– En glipp

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura forstår at denne annonsen vekker oppstand og tar selvkritikk på vegne av sitt selskap.

– Denne annonsen skulle selvfølgelig ha vært stoppet og justert, i samråd med vedkommende som har blitt sitert, i Nortura sin kvalitetskontroll. Her har det skjedd en glipp, og det beklager vi. Det er selvfølgelig ikke slik at vi driver markedsføring ved å snakke ned våre konkurrenter. Dette tar vi fullt og helt på vår kappe, sier konsernsjefen i Nortura i en kommentar til bladet Kjøttbransjen.

Også Norturas visekonsernsjef, Hans Thorn Wittussen, har i Bondevennen beklaget det som kom fram i annonsen.

Siste saker