– Dropper Duroc-rasen for Hampshire

I et forsøk på å få bukt med problemer knyttet til halebiting, har svineprodusent Arne Krog i Ørje valgt å bytte fra Duroc til Hampshire. Krog har vært Nortura- produsent… Les mer

I et forsøk på å få bukt med problemer knyttet til halebiting, har svineprodusent Arne Krog i Ørje valgt å bytte fra Duroc til Hampshire. Krog har vært Nortura- produsent de to siste årene og han leverte tidligere til Furuseth.

Av Per A. Sleipnes

Den erfarne Ørje-produsenten innrømmer at det er med tungt hjerte at han «forlater» Duroc, men han velger altså nå å kun inseminere sine griser med Hampshire-semin i et forsøk på å komme halebitinguvesenet til livs.

Går nye veier

– Dette med halebiting er et stort problem for meg. Ja, rett og slett en fortvilet situasjon å være i. Og det er selvsagt drastisk at jeg, som Nortura-produsent, «bryter» med Duroc som for øvrig er en veldig god svinerase på de alle fleste områder. Men nå følte jeg at jeg måtte gå nye veier i bestrebelsene på å bli kvitt halebitingproblemet, sier Arne Krog.

2000 slaktegris

Den tidligere Furuseth-produsenten kombinerer slakte og smågrisproduksjon og driver med utvidet konsesjon. Det innebærer rundt 2000 slaktegris pr. år og ca. 470 smågris. Krog presiserer at han har nulltoleranse for halebiting og at det ble tungen på vektskålen da han valgte å bytte rase.

– Nå har vi inseminert tre ganger og i løpet av de neste ukene starter grisingen. Jeg er klar over at jeg som Nortura-produsent møter meg selv i døra, men det får ikke hjelpe. At jeg får bukt med halebitingproblematikken i bingene er det aller viktigste for meg nå. Det tror jeg er mulig å oppnå via Hampshiregrisen. Jeg har solid erfaring med denne grisen etter 12 år som leverandør av denne grisen til Furuseth, påpeker Krog.

Blandede følelser

– Hvorfor valgte du å bytte rase fra Hampshire til Duroc?

– Det hadde mye med overgangen til Nortura å gjøre i 2018. I tillegg opplevde jeg at hampshiregrisen var det jeg vil kalle litt urenslig i bingene. Nå håper jeg at forbedret fôrkvalitet har eliminert dette. Uansett er det med blandede følelser jeg gjør dette nå. Men som sagt: min hverdag som svinebonde og velferden til grisen jeg produserer, trumfer det meste. Og selv om jeg liker samvirket, føler jeg at jeg må forsøke dette nå, sier Arne Krog.

Hans svineproduksjon er viden kjent for sine gode resultater. De siste årene har han hatt en grising-prosent på drøyt 95 i gjennomsnitt og det er imponerende høye tall. Han krysser Duroc med T 70 og det har gitt et snitt på 35,4 avvente. Arne Krog har i tillegg til å drive med gris også vært aktiv i Norsvin-systemet gjennom en rekke år. I 2018 valgte han å konsentrerer seg fullt og helt om arbeidet på gården i Ørje.

Ønsker konkurranse

– Hvorfor valgte du bort Furuseth til fordel for Nortura?

– Jeg hadde behov for å gjøre en endring etter mange år hos Furuseth. Min far leverte i alle år til Fellesslakteriet og det samme gjorde jeg før jeg gikk over til Furuseth i 2006. Det er derfor ikke på noen måte oppsiktsvekkende at jeg igjen valgte Nortura som mottaker av mine griser. Vil forøvrig presisere at jeg var svært fornøyd med Dal-slakteriet, særlig i forbindelse med levering av slaktegris. Jeg ser på meg selv som en svineprodusent som ønsker konkurranse i markedet. Og jeg er ikke i tvil om at Nortura ikke hadde vært hvor de er i dag uten konkurranse fra private slakteaktører, understreker Ørje-produsenten som snart overlater gården til sin sønn.

Siste saker