Dyrebilsjåfører må følge kjøre- og hviletidsreglene

Dyrebilsjåfører må følge kjøre- og hviletidsreglene Oslo Norske dyrebilsjåfører må fra 1. januar neste år følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det er klart etter et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale nylig…. Les mer

Dyrebilsjåfører må følge kjøre- og hviletidsreglene

Oslo Norske dyrebilsjåfører må fra 1. januar neste år følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Det er klart etter et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale nylig.

Per A. Sleipnes

Norske dyrebilsjåfører må fra 1. januar neste år følge kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Norge har hatt et unikt unntak for dyrebilsjåfører. Biler som kjører dyr til slakt, har nemlig vært unntatt fra kjøre- og hviletidsreglene og sjåførene har kunnet kjøre så mye de ønsker. 1. januar er den muligheten definitivt borte.

Siden juni 2018 har kjøre- og hviletids-reglene også omfattet all dyretransport. I et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale nylig, fikk kjøttbransjen bekreftet at veimyndighetene vil gi bransjen litt tid til å tilpasse seg. Men fra 1. januar 2019 er det forventet at alt er på plass og at reglene følges. Sjefsveterinær i KLF, Ida Mathisen, deltok på møtet med statsråden og konsekvensene er flere ifølge henne.

Flere konsekvenser

– Dale kjenner vår bransje godt, etter flere år som landbruks- og matminister, og han forstår at det vil kreve store tilpasninger hos de fleste aktørene for å kunne følge regelverket. Siden det her er snakk om EU-regler, har Norge i flere omganger søkt ESA om å få fortsette dagens praksis. ESA har sagt nei, og da må det settes sluttstrek på et tidspunkt. Og det tidspunktet er altså 1. januar. Konsekvensene av å skulle følge kjøre- og hviletidsreglene er flere. Sjåførene kan fort måtte ta pause med dyr på bilen på vei til slakteriet. I tillegg må reglene for både døgnhvil og ukeshvil følges. God planlegging og effektiv gjennomføring av transportene blir veldig viktig, og det kan også være at man må være to sjåfører på enkelte turer, sier Ida Mathisen.

Omstilling

Flere slakterier her i landet gir tilbakemelding om at det er vanskelig å få fatt i flinke dyrebilsjåfører. Sjåførene må kunne håndtere dyr og de må ha kurs, godkjent av Mattilsynet, for å kunne kjøre dyr.

– I tillegg må de også forholde seg til dyrevelferdsregelverket og kunne vurdere om dyrene er transportdyktige. Det er ikke tvil om at det er en omstilling å også passe på at kjøre- og hviletidsregelverket blir fulgt, sier Mathisen.

Unntak for Nord-Norge?

Det vil bli søkt til ESA om et midlertidig unntak for Nord-Norge, men dette vil kun være av begrenset art. «Generalunntaket» vi har nytt godt av, er definitivt forbi. Det vil antakelig også søkes om et unntak for frakt av reinsdyr til slakt.

Enn så lenge finnes det også et unntak fra kjøre- og hviletidsregelverket så lenge man kjører dyr fra gård til slakter i hvis denne transporten skjer innenfor en radius av 100 km. Men også dette unntaket vil antakelig forsvinne, da heller ikke dette er helt i henhold til EU-regelverket.

– Det beste rådet til slakteriene er derfor: tilpass dere kjøre- og hviletidsregelverket så snart som mulig, sier Ida Mathisen avslutningsvis.

Siste saker