Dyrevelferdsprogram for storfe i 2022

Dyrevelferdsprogram for storfe i 2022 Alle produksjonsdyr i Norge vil bli omfattet av et dyrevelferdsprogram i næringens regi. Nå har turen kommet til en av de største produksjonene: storfe. Programmet… Les mer

Dyrevelferdsprogram for storfe i 2022

Alle produksjonsdyr i Norge vil bli omfattet av et dyrevelferdsprogram i næringens regi. Nå har turen kommet til en av de største produksjonene: storfe. Programmet trer i kraft i 2022.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Dyrevelferdsprogrammet skal dokumentere, ivareta og forbedre dyrevelferden i norske storfebesetninger. Programmet består av et veterinærbesøk hver 16. md., hvor veterinæren går gjennom besetningen, dokumenterer velferd og påpeker eventuelle punkter som kan forbedres.

I løpet av perioden 1. jan. 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn ti dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet.

Innrullering

Det er rundt 10 000 storfebesetninger i Norge. For å sikre at det vil være tilstrekkelig veterinærkapasitet, er det laget en innrulleringsplan for besetningene basert på det siste sifferet i dyreholds-ID. Det første dyrevelferdsbesøket av veterinær skal gjennomføres i løpet av den oppsatte innrulleringsperioden. Se tabellen under.

Hva innebærer veterinærbesøket?

Veterinæren har et sett med velferdsindikatorer som skal gjennomgås under besøket. Sammen med besetningseier skal hele besetningen og alle dyregrupper gjennomgås. Eksempler på slike velferdsindikatorer er renhet, hold og halthet.

For hvert punkt skal veterinær avgjøre om dette er tilfredsstillende (1), om det er et område som kan forbedres (2) eller om det ikke er tilfredsstillende og må forbedres (3). Hvis et punkt regnes som ikke tilfredsstillende (3), setter veterinæren et avvik som må rettes innen en frist.

Produsenten velger selv hvilken veterinær som skal gjennomføre programmet, og det er produsent som har ansvaret for å avtale et besøk. Alle veterinærer som skal gjennomføre slike besøk vil bli kurset av Animalia.

Det er laget en egen veileder for veterinærbesøket sånn at både veterinær og produsent er best mulig forberedt.

Reaksjoner ved avvik som ikke lukkes

Slik som for andre dyrevelferdsprogram, vil varemottakerne iverksette økonomiske sanksjoner ved manglende dyrevelferdsprogram. Hvis besøket ikke er gjennomført innen fristen eller avvik satt på besøket ikke er lukket innen fristen, vil slakteri og meieri trekke produsenten ved levering av kjøtt eller melk.

Trekkordningen har to nivåer for kjøtt og ett nivå for melk. Slakteriet vil iverksette et dyrevelferdstrekk på 1 kr/kg ved levering av slakt hvis fristen er utløpt med 15 dager. Hvis avvik ikke er lukket innen 45 dager etter fristen (det vil si etter ytterligere 30 dager), regnes besetningen for å ha en ikke godkjent dyrevelferdsstatus og det iverksettes KSL-trekk på leveranser av både kjøtt og melk.

Alle står bak

Alle organisasjonene i storfenæringen står bak programmet, det vil si Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno og Animalia.

Mer informasjon om dyrevelferdsprogrammet

Siste saker