Dyrevelferdsprogram for svin

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt at det skulle utarbeides et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Dyrevelferdsprogrammet trådte i kraft 1.1.2019 for slaktegrisbesetninger. Fra 1.7.2019… Les mer

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt at det skulle utarbeides et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Dyrevelferdsprogrammet trådte i kraft 1.1.2019 for slaktegrisbesetninger. Fra 1.7.2019 ble også purkebesetninger inkludert, og programmet endret navn til Dyrevelferdsprogram for svin. 23 jun, 2020

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Helsegrissystemet brukes som dokumentasjons- og rådgivingsverktøy i dyrevelferdsprogrammet.

Produsentene skal samarbeide med veterinær gjennom regelmessige rådgivingsbesøk. Besetningstype og produksjonsstørrelse avgjør hvor mange veterinære rådgivingsbesøk de minimum skal ha per år:

Les mer på Animalia sine nettsider.

Siste saker