Dyrevelferdsprogram slaktekylling

Anbefalt av bransjestyret 8.9.2015 – Anerkjent av Mattilsynet 23.10. 2015 Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram i slaktekyllingproduksjonen er utarbeidet i samsvar med Forskrift 12. desember 2001 om… Les mer

Anbefalt av bransjestyret 8.9.2015 - Anerkjent av Mattilsynet 23.10. 2015

Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram i slaktekyllingproduksjonen er utarbeidet i samsvar med Forskrift 12. desember 2001 om hold av høns og kalkun. Dette er andre versjon av retningslinjen. Første versjon av retningslinjen ble anbefalt av bransjestyret 9.4.2013 og anerkjent av Mattilsynet 6.6.2013.

Formålet med retningslinjen er å sikre norske slaktekyllingers velferd i oppdrettsfasen i forbindelse med gjennomføringen av Rådsdirektiv 2007/43/EU i norsk lovverk.

Myndighetene vil gjennom Forskrift om hold av høns og kalkun innføre en øvre grense for tetthet i slaktekyllingproduksjonen på 25 kg/m2. For driftsenheter som er tilsluttet dyrevelferdsprogram slaktekylling, vil det imidlertid åpnes for å produsere med en høyere tetthet, definert i forskriften.

Velferden til dyra sikres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helsearbeid, tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse og kontinuerlig kvalitetssikring av utstyr og rutiner i den enkelte driftsenhet.

Nortura SA og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF) er ansvarlige for utforming og oppfølging av retningslinjen. Ansvaret utøves av partene gjennom Bransjestyret.

Les bransjeretningslinjen for dyrevelferdsprogram slaktekylling

Les mer om bransjeavtalen og dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling på Animalias nettsider

Siste saker