– Dyrevernalliansen er ikke tause om halalslakt

– Dyrevernalliansen er ikke tause om halalslakt Kaja Ringnes Efskind Kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen «Dyrevernalliansen tause om halalslakt» sto det å lese i forrige nummer av Kjøttbransjen. Dette er en svært… Les mer

– Dyrevernalliansen er ikke tause om halalslakt

Kaja Ringnes Efskind

Kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen

«Dyrevernalliansen tause om halalslakt» sto det å lese i forrige nummer av Kjøttbransjen. Dette er en svært misvisende påstand som stammer fra en artikkel i Bondebladet.

Dyrevernalliansen har engasjert seg sterkt for å beholde det norske forbudet mot slakting uten bedøvelse. I tillegg ønsker vi forbud mot import av kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse.

Vi ble kontaktet av Bondebladet med spørsmål om vi hadde innspill til en ferdig-laget sak om halalslakt. Saken var allerede tydelig og godt belyst på dyrenes vegne av Animalia, og vi anså ikke at det var behov for tilleggsargumenter.

Bondebladet valgte å lage en helt egen sak om dette, der det feilaktig påstås at vi ikke bryr oss om lidelsene dyr gjennomgår ved slakting uten bedøvelse. Vi har uttalt oss om dette mange ganger. For noen år tilbake var det diskusjon om å åpne for halal og kosher uten bedøvelse i Norge. Dyrevernalliansen engasjerte seg i saken, og sammen med blant annet Veterinærforeningen oppnådde vi å beholde det norske forbudet.

Selv om det i Norge er et krav om at dyrene skal bedøves før de avlives, er det flere dyrevelferdsutfordringer i norske slakterier. For gris brukes CO2-bedøving som i dag oppfattes som det beste alternativet. Flere internasjonale undersøkelser viser imidlertid at grisene reagerer kraftig, opplever ubehag og mister bevisstheten først etter 30 til 60 sekunder. Dette undersøkes nå nærmere i Norge.

For fjørfe benyttes det fortsatt elektrisk bedøving på noen slakterier. De tømmes ut på transportbånd og henges opp etter beina i bøyler, noe som medfører stress og ubehag. De senkes så med hodet ned i et vannbad med konstant spenning, noe som forutsetter at fuglene er av tilnærmet samme størrelse. Dette er vanskelig i praksis og de kan også flakse og heve hodet, noe som kan medføre ufullstendig bedøving.

Dyrevernalliansen fortsetter arbeidet for bruk av slaktemetoder som medfører minst mulig smerte og lidelse.

Siste saker