Eggende, nordisk kyllingsamarbeid

– Når de dyktigste og mest innovative fjørfebedriftene i de tre nordiske landene går sammen på denne måten bør alt ligge til rette for god utvikling, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir i KLF.

Kronfågel i Sverige, Danpo i Danmark og Cardinal Foods i Norge inngår i et nytt nordisk konsern innen hvitt kjøtt og egg.  Det er det svenske landbrukssamvirket Lantmännen Gruppen og det britiske private equity selskapet CapVest som eier det fjørfekonsernet.

At store deler av norsk egg og kylling skal om omsettes gjennom et selskap med utenlandske eiere har han et nøkternt forhold til.

- At svensker og briter finner det interessant å investere penger i norsk matindustri tar jeg som et tegn på at de har tro på både det norske markedet og de norske produsentene. De vet veldig godt at Norge er og blir utenfor EU i all overskuelig framtid, liksom norsk landbrukspolitikk. Når de da velger å tilføre kapital til virksomhet i Norge må bety at de mener det er mulig å gjøre butikk her selv innenfor dagens rammebetingelser, sier Juul-Hansen. - Det er lett å se at investeringer i forsking, utvikling, innovasjon, drift etc. vil kaste mer av seg enn om Cardinal Foods skulle gjøre dette selv. Konsernet vil jo få et kyllingvolum som er halvannen gang større enn den samlede norske produksjonen i dag.

Juul-Hansen er også trygg på at bøndene har lite å bekymre seg for.

- Det nye konsernet er helt avhengig av norsk produksjon for å kunne drive sin virksomhet i Norge. Norsk landbrukspolitikk bygger på et tollvern som gjør at alt annet uaktuelt. Så når et selskap med så mye “muskler” har vekstambisjoner i Norge er det grunn til å tro at Cardinal-produsentene går gode tider i møte, avslutter Bjørn-Ole Juul-Hansen og ønsker det nye konsernet lykke til.

Siste saker