Eide-leverandør på gris i 16 år

Eide-leverandør på gris i 16 år Helt siden han overtok familiegården i Grimstad i 2005, har Nils Terkelsen (44) samarbeidet med Lillesand-slakteriet. Og det har hele tiden vært et nært… Les mer

Eide-leverandør på gris i 16 år

Helt siden han overtok familiegården i Grimstad i 2005, har Nils Terkelsen (44) samarbeidet med Lillesand-slakteriet. Og det har hele tiden vært et nært og fruktbart samarbeid.

Per A. Sleipnes

Nils Terkelsen er en rendyrket smågrisprodusent og leverer rundt 3000 smågris til slaktegrisbesetninger i sørlandsregionen.

– Min far startet med gris i 1978 og for meg var det naturlig å overta virksomheten da han la inn årene. Den gang leverte han til samvirkeslakteriet her i Lillesand, men da dette ble lagt ned var det naturlig for meg å velge Jens Eide som slakteripartner. Jeg var i en periode også rådgiver hos Nortura før nedleggelsen. Nå driver jeg en smådyrklinikk i Grimstad i tillegg til jobben som svinebonde. Det går helt utmerket å kombinere de to virksomhetene, fastslår han.

3000 smågris

I den store sammenhengen driver han en relativt liten gård. Gården har bare 25 mål jord. Terkelsen er i dag rendyrket smågrisprodusent og leverer rundt 3000 smågris fortrinnsvis til slaktegrisbesetninger i sørlandsregionen.

– I tillegg leverer jeg ca. 500 slaktegris direkte til Lillesand-slakteriet. 100 purker sørger for min produksjon her på gården og for to år siden fikk jeg status som såkalt SPF-produsent. En nokså kostbar omlegging, men jeg er svært komfortabel med den driftsformen jeg nå har lagt meg på. Og jeg må bare si det: det å være leverandør til et slakteri som Jens Eide AS, er en sann glede. Korte avstander, raske kommandolinjer og ikke minst gode mennesker å forholde seg til. Jeg kan ikke få fullrost nok vårt samarbeide med Jens Øystein & Co, understreker Nils Terkelsen.

«Jaktet» på kjærligheten

Mange drar kanskje kjensel på navnet hans. For ni år siden var Nils Terkelsen nemlig på jakt etter kjæreste gjennom TV2. Men han fant den rette allerede før innspillingen av «Jakten på kjærligheten» begynte. Han ble derfor ikke med videre i programmet – men det ble suksess likevel. Nå er han trebarnsfar og kunne ikke tenke seg et liv uten gris.

– Det å både få drive med gris og hjelpe andre som sliter med sykdommer på sine kjæledyr, er en veldig fin kombinasjon for meg. Jeg får liksom både i pose og sekk, sier 44- åringen.

Lykke til videre!

– Hva med det videre samarbeidet med Jens Eide AS?

– Det skal selvsagt bestå og utvikles videre. Uten Eide-slakteriet tror jeg ting hadde blitt komplisert. Jeg er imponert over utviklingen som har funnet sted de siste årene og ønsker jubilanten lykke til videre. Og for meg som bonde og leverandør er d et godt å få signaler om at slakteriet er i utvikling og at det planlegges utvidelser, sier Nils Terkelsen.

Siste saker