Eidsmo Dullum overtar slakteriet på Oppdal

Eidsmo Dullum overtar slakteriet på Oppdal Slakthuset Eidsmo Dullum har inngått avtale om å overta slakterianlegget på Oppdal fra dets eier Silje Mari Botnan. Foto: www.slakthuset.no Vi har nå brukt… Les mer

Eidsmo Dullum overtar slakteriet på Oppdal

Slakthuset Eidsmo Dullum har inngått avtale om å overta slakterianlegget på Oppdal fra dets eier Silje Mari Botnan.

Vi har nå brukt anlegget siden oppstarten høsten 2011 med en leiekontrakt på 10 år.

I stedet for fornyelse av leiekontrakt ble partene enige om å gjennomføre en eiendomsoverdragelse etter utløp av første 10-års periode.

Vi hadde rett til fornyelse og ville uansett hatt slakting i lokalene fremover, men en overdragelse sikrer vår langsiktige tilstedeværelse på Oppdal.

Partene er enig om konfidensialitet vedrørende kjøpesum.

I 2019 slaktet vi 40.000 småfe i anlegget med full nedskjæring. Aktiviteten øker for hvert år og overdragelsen passer godt med vårt ønske om ytterligere aktivitet og oppgraderinger.

Selskapets storfeslakting gjøres på Kvål med 9000 storfe pr. år.

Siste saker